1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trên dòng sông nhỏ

Cuộn trang

Quê hương [Em] tôi có dòng sông nhỏ có dòng sông [C] nhỏ Này thường có con [D] đò đưa đón khách sang [G] sông. Khách sang [D] sông có lắm khách đa [B7] tình Ngỏ lời ong [Am] bướm ngỏ lời trăng [B7] gió với cô lái đò [Em] đưa. Cô ngây [Em] thơ chỉ cười vui vẻ mắt cười em [C] lệ Để lòng khách đa [D] tình thêm xao xuyến bâng [G] khuâng Bước sang [D] sông khách chẳng muốn lên [B7] bờ Quên giờ quên [Am] giấc quên trời quên [B7] đất với cô lái đò [Em] đưa. Cô lái đò [C] đưa đò đưa qua từng bến [Am] cạn Qua từng bến [Em] sông Sông [Am] sâu dù sâu cũng dễ thăm [Em] dò Mấy ai lấy [C] thước mà đo lòng [Am] người Nên [D] lời ong bướm gió [B7] trăng Cũng chỉ [Em] làm gợn chút băng [D] khoăn. Cô lái [C] đò dằn lòng chỉ ghé bến trong Không [B7] ghé bến đục để vui lòng mẹ [Em] cha. Qua năm [Em] sau có chàng khách lạ dáng người nho [C] nhỏ Chàng nghệ sĩ lên [D] đò vai khoác áo phong [G] sương Nghệ sĩ sang [D] sông cô lái thấy tim [B7] mình Bỏ thuyền bỏ [Am] bến bỏ chèo bỏ [B7] lái cô gái bước sang [Em] sông. * Để bao chàng ngẩn [Am] ngơ Để bao [D] chàng làm [C] thơ Cô [B7] lái bước lên [Em] bờ. Để bao chàng tình [Am] si Để bao [D] chàng thẩn [C] thơ Cô [B7] lái bước lên [Em] bờ.

Video hướng dẫn