highlight chords
Quê hương [Em] tôi có dòng sông nhỏ có dòng sông [C] nhỏ 
Này thường có con [D] đò đưa đón khách sang [G] sông.
Khách sang [D] sông có lắm khách đa [B7] tình
Ngỏ lời ong [Am] bướm ngỏ lời trăng [B7] gió với cô lái đò [Em] đưa.
Cô ngây [Em] thơ chỉ cười vui vẻ mắt cười em [C] lệ 
Để lòng khách đa [D] tình thêm xao xuyến bâng [G] khuâng
Bước sang [D] sông khách chẳng muốn lên [B7] bờ
Quên giờ quên [Am] giấc quên trời quên [B7] đất với cô lái đò [Em] đưa.
Cô lái đò [C] đưa đò đưa qua từng bến [Am] cạn
Qua từng bến [Em] sông 
Sông [Am] sâu dù sâu cũng dễ thăm [Em] dò
Mấy ai lấy [C] thước mà đo lòng [Am] người 
Nên [D] lời ong bướm gió [B7] trăng 
Cũng chỉ [Em] làm gợn chút băng [D] khoăn.
Cô lái [C] đò dằn lòng chỉ ghé bến trong 
Không [B7] ghé bến đục để vui lòng mẹ [Em] cha.
Qua năm [Em] sau có chàng khách lạ dáng người nho [C] nhỏ 
Chàng nghệ sĩ lên [D] đò vai khoác áo phong [G] sương
Nghệ sĩ sang [D] sông cô lái thấy tim [B7] mình 
Bỏ thuyền bỏ [Am] bến bỏ chèo bỏ [B7] lái cô gái bước sang [Em] sông.
* Để bao chàng ngẩn [Am] ngơ
Để bao [D] chàng làm [C] thơ
Cô [B7] lái bước lên [Em] bờ.
Để bao chàng tình [Am] si
Để bao [D] chàng thẩn [C] thơ
Cô [B7] lái bước lên [Em] bờ.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trên dòng sông nhỏ

Hàn Châu
Quê hương [Em] tôi có dòng sông nhỏ có dòng sông [C] nhỏ 
Này thường có con [D] đò đưa đón khách sang [G] sông.
Khách sang [D] sông có lắm khách đa [B7] tình
Ngỏ lời ong [Am] bướm ngỏ lời trăng [B7] gió với cô lái đò [Em] đưa.
Cô ngây [Em] thơ chỉ cười vui vẻ mắt cười em [C] lệ 
Để lòng khách đa [D] tình thêm xao xuyến bâng [G] khuâng
Bước sang [D] sông khách chẳng muốn lên [B7] bờ
Quên giờ quên [Am] giấc quên trời quên [B7] đất với cô lái đò [Em] đưa.
Cô lái đò [C] đưa đò đưa qua từng bến [Am] cạn
Qua từng bến [Em] sông 
Sông [Am] sâu dù sâu cũng dễ thăm [Em] dò
Mấy ai lấy [C] thước mà đo lòng [Am] người 
Nên [D] lời ong bướm gió [B7] trăng 
Cũng chỉ [Em] làm gợn chút băng [D] khoăn.
Cô lái [C] đò dằn lòng chỉ ghé bến trong 
Không [B7] ghé bến đục để vui lòng mẹ [Em] cha.
Qua năm [Em] sau có chàng khách lạ dáng người nho [C] nhỏ 
Chàng nghệ sĩ lên [D] đò vai khoác áo phong [G] sương
Nghệ sĩ sang [D] sông cô lái thấy tim [B7] mình 
Bỏ thuyền bỏ [Am] bến bỏ chèo bỏ [B7] lái cô gái bước sang [Em] sông.
* Để bao chàng ngẩn [Am] ngơ
Để bao [D] chàng làm [C] thơ
Cô [B7] lái bước lên [Em] bờ.
Để bao chàng tình [Am] si
Để bao [D] chàng thẩn [C] thơ
Cô [B7] lái bước lên [Em] bờ.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com