1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trên Đường Về Nhà Cha

Cuộn trang

[Am]Trên đường [C]về nhà [Dm]Cha, từng lớp người [G]đi tới. Có [F]muôn dân thế giới, [Am]cùng hát một niềm vui. [Am]Trên đường về [C]nhà Cha, [Dm]người đông đoài nam [G]bắc. [F]Mang hoa thơm cỏ [Am]lạ của rừng sâu đảo xa.

Video hướng dẫn