1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trên ngọn tình sầu

Cuộn trang

[C] Hạnh phúc tôi hạnh phúc [G7] tôi Từ những [F] ngày con nước [C] về Ngoài trời mưa mau ngoài trời mưa [F] mau Tay vuốt [G7] mặt không [C] cùng Bầy sẻ cũ hom [Dm] hem [G7] Chiều mái xám rêu [C] xanh Trời êm cao chân nhỏ Cũng không [G7] về trên dòng sông tội [C] lỗi. [Am] Tôi nghe hắt [E7] hiu từ [Dm] mắt em ngắt [C] tạnh Môi thâm [Am] khô từ [F] thuở định hôn [C] người Ngày tháng [G7] hạ khi [Dm] không mà trở [C] rét Giọt nắng [Dm] vàng lung [G7] linh màu lạnh [C] ngắt Sao khi [Dm] không người [G7] ngoảnh mặt kiêu [C] sa. Chiều qua đó chân [Dm] ai [G7] còn ríu rít âm [Am] thưa [C] Lời ai ru như [G7] mơ cho [D7] trời xuống thật [Em7] gần [C] Người trông ngóng hương [Dm] đưa mùi mái tóc đêm [C] mưa [G7] Nhẹ theo lá oan [D7] khiên lả [G7] tả mái hiên [C] người. [Am] Tôi nghe hắt [Dm] hiu từ mắt em ngắt [C] tạnh Còn dế [G7] buồn tự [Em7] tử giữa đêm [Am] sương Bầy sẻ [G7] cũ cũng [Am] qua đời lặng [Em] lẽ Em ở [F] đó bờ [C] sông còn ẩm [Em] cát Con sóng [G7] tình vỗ mãi một âm [C] quen.

Video hướng dẫn