highlight chords
[C] Hạnh phúc tôi hạnh phúc [G7] tôi 
Từ những [F] ngày con nước [C] về 
Ngoài trời mưa mau ngoài trời mưa [F] mau 
Tay vuốt [G7] mặt không [C] cùng 
Bầy sẻ cũ hom [Dm] hem 
[G7] Chiều mái xám rêu [C] xanh 
Trời êm cao chân nhỏ 
Cũng không [G7] về trên dòng sông tội [C] lỗi.
[Am] Tôi nghe hắt [E7] hiu từ [Dm] mắt em ngắt [C] tạnh 
Môi thâm [Am] khô từ [F] thuở định hôn [C] người 
Ngày tháng [G7] hạ khi [Dm] không mà trở [C] rét 
Giọt nắng [Dm] vàng lung [G7] linh màu lạnh [C] ngắt 
Sao khi [Dm] không người [G7] ngoảnh mặt kiêu [C] sa.
Chiều qua đó chân [Dm] ai [G7] còn ríu rít âm [Am] thưa 
[C] Lời ai ru như [G7] mơ cho [D7] trời xuống thật [Em7] gần 
[C] Người trông ngóng hương [Dm] đưa mùi mái tóc đêm [C] mưa 
[G7] Nhẹ theo lá oan [D7] khiên lả [G7] tả mái hiên [C] người.
[Am] Tôi nghe hắt [Dm] hiu từ mắt em ngắt [C] tạnh 
Còn dế [G7] buồn tự [Em7] tử giữa đêm [Am] sương 
Bầy sẻ [G7] cũ cũng [Am] qua đời lặng [Em] lẽ 
Em ở [F] đó bờ [C] sông còn ẩm [Em] cát 
Con sóng [G7] tình vỗ mãi một âm [C] quen.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trên ngọn tình sầu

Từ Công Phụng , Du Tử Lê
[C] Hạnh phúc tôi hạnh phúc [G7] tôi 
Từ những [F] ngày con nước [C] về 
Ngoài trời mưa mau ngoài trời mưa [F] mau 
Tay vuốt [G7] mặt không [C] cùng 
Bầy sẻ cũ hom [Dm] hem 
[G7] Chiều mái xám rêu [C] xanh 
Trời êm cao chân nhỏ 
Cũng không [G7] về trên dòng sông tội [C] lỗi.
[Am] Tôi nghe hắt [E7] hiu từ [Dm] mắt em ngắt [C] tạnh 
Môi thâm [Am] khô từ [F] thuở định hôn [C] người 
Ngày tháng [G7] hạ khi [Dm] không mà trở [C] rét 
Giọt nắng [Dm] vàng lung [G7] linh màu lạnh [C] ngắt 
Sao khi [Dm] không người [G7] ngoảnh mặt kiêu [C] sa.
Chiều qua đó chân [Dm] ai [G7] còn ríu rít âm [Am] thưa 
[C] Lời ai ru như [G7] mơ cho [D7] trời xuống thật [Em7] gần 
[C] Người trông ngóng hương [Dm] đưa mùi mái tóc đêm [C] mưa 
[G7] Nhẹ theo lá oan [D7] khiên lả [G7] tả mái hiên [C] người.
[Am] Tôi nghe hắt [Dm] hiu từ mắt em ngắt [C] tạnh 
Còn dế [G7] buồn tự [Em7] tử giữa đêm [Am] sương 
Bầy sẻ [G7] cũ cũng [Am] qua đời lặng [Em] lẽ 
Em ở [F] đó bờ [C] sông còn ẩm [Em] cát 
Con sóng [G7] tình vỗ mãi một âm [C] quen.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com