1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trên những tuyến đường quan họ

Cuộn trang

Cô gái xung [Am] phong hát câu quan [C] họ Hát điệu gì [Dm] em, mà anh [G] thấy trên quê hương [Am] nhà Thấy con sông [C] Cầu nước xanh mà biên [Am] biếc Mây trắng mây [Dm] hồng ới hợ lam sắc [G] biếc trên trời [E7] cao Em [G] là, em là con gái Cầu [D] Lim Hát câu quan họ, để anh [Am] tìm Anh tìm, anh tìm đến [C] nơi Chứ tìm [G] em, em [E7] đã, đã đã [Am] đi rồi Em đi [G] tới những con [C] đường mới [Am] mở Câu dân [G] ca em vừa gửi [C] một nửa Một nửa [E7] em mang [G] tới những [Am] tuyến đường Giữa trưa [D] hè nắng thiêu cháy [Am] bỏng Đất cày [G] lên hố bom thù sâu [C] thẳm Mảnh bom [E7] gắm cả trong lòng [G] đất Em vẫn [E7] say lên tiếng hát quê [Am] nhà Tiếng hát [D] như lời em hò [Am] hẹn Chiến thắng [D] về hội Lim anh trở [Am] lại Em hát anh [C] nghe trên quê hương quan họ Câu hát [G] nhắn người ơi người [E7] nhớ đến quê em Người ơi, [D] nhớ [E7] đừng [Am] về

Video hướng dẫn