1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trên tháng ngày đã qua

Cuộn trang

1. [Dm] Rung một cánh nhạc [A7] buồn [Gm] Phím có hay người [Bb] khóc trên cung đàn lẻ [A7] loi [Dm] Rơi một ngấn lệ [A7] sầu [Gm] Có ai hay người [Bb] khóc cho duyên [A7] tình bẽ [Dm] bàng. [Bb] Rung một cánh nhạc [A7] buồn [Gm] rơi một ngấn lệ [A7] sầu [Gm] Có ai hay người [Bb] khóc [A7] trong tinh cầu lẻ [Dm] loi. ĐK: Ngoài [Dm] kia mưa là những [Bb] dòng lệ [A7] rơi Theo cuộc [Dm] tình khi cơn [A7] bão đi qua đời [C] mình Người [Am] ơi, người [F] ơi tìm đâu [Bb] thấy nửa đời xuân [F] thắm Với [Bb] tình yêu chúng [A7] ta như [C] giọt sương sớm [F] mai Như [Gm] giọt sương sớm [C] mai long [F] lanh [Gm] trên cánh hoa [A7] vàng. 2. [Dm] Gom môt chút nắng [A7] vàng [Gm] Hát lên soi hạnh [Bb] phúc trên tháng ngày đã [A7] qua [Dm] Em nhìn thấy chút [A7][Gm] Có phải chăng rạn [Bb] vỡ trong tâm [A7] hồn chúng [Dm] ta. * [Bb] Thôi còn ngấn lệ [A7] này [Gm] với một chút nhạc [A7] buồn [Gm] Hát lên cho đời [Bb] sống [A7] vơi đi niềm đớn [Dm] đau.

Video hướng dẫn