1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trở lại Bạc Liêu

Cuộn trang

Về [Bm] trông sóng lúa mênh mông hẹn những mùa vàng bội thu Bạc [E] Liêu miền đất phương Nam sáng [Bm] ngời tình yêu thủy chung Chất ngất trong [E] ta tấm lòng ai thiết tha mong [Bm] đợi Tiếng ca mơ [A] màng theo cung [F#m] đàn Dạ cổ hoài [Bm] lang * Dạ cổ hoài lang: Từ là từ phu [E] tướng bảo kiếm sắc phán lên đàng Vào [Bm] ra luống trông tin nhạn Năm canh mơ màng [A] Em luống trông tin [F#m] chàng Cho gan vàng quặn đau…í…[Bm] a Ôi tiếng [Bm] ca chứa đựng nghĩa tình phương Nam Ôi tiếng [E] ca gói trọn tấm lòng thủy [Bm] chung Buổi ấy ra đi tuởng ngàn [E] năm lẻ loi én [Bm] nhạn Hôm nay quay về xin cùng [E] nhau nói câu sum [Bm] vầy. Lòng [Bm] đây thiết tha mong đợi xin đó [E] đừng phụ nghĩa tào khang Hoài [Bm] lang tiếng ca đang gọi ta quay [F#m] về Bạc Liêu mến [Bm] yêu.

Video hướng dẫn