Trở về cát bụi

≣≣
Ta vẫn [Am] coi đời như cuộc viễn du
Dù đi [G] mãi không tìm ra [C] lối về
Đâu bước [Am] chân xưa hằn trên cát [E7] bụi
Thời gian nỡ đành sao [Am] xoá nhoà
Theo tháng [A7] năm ta tìm về [Dm] chốn xưa
Ôm nỗi [G] đau để xoá hết [C] hận sầu
Nhưng biết [E7] đâu vẫn còn nhiều ngang trái
Nên đành [Dm] về làm cát bụi [Am] mà thôi
Đời là cuộc [E7] viễn du để tình theo [Am] gió bay
Còn gì trong [Dm] tiếc nhớ [G] biết có ai [C] mong chờ
Một lần thôi có [Dm] nhau [G] cũng sẽ là [C] mãi mãi
[Am] Rồi xin làm cát [E7] bụi cát bụi của [Am] đời nhau
Danh sách hợp âm (Click để tắt)