1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trở về mái nhà xưa (Back To Sorriento)

E. Curtiss - lời Việt: Phạm Duy
Nguồn: saigonocean.com