highlight chords
				             

 [C]               
Nơ i đồng xanh ngày xưa mình anh 
  [C]                      [G]   
Như đôi trẻ thơ cùng nhau đùa vui vẫn nhớ về đôi mình 
         [D]  
Ánh nắng và hoàng hôn 
 [G]                  
Rồ i theo thời gian đồng xanh quạnh hiu 
  [C]                  [G]  
Em giờ đi về đâu người ơi có nhớ về hôm nào 
       [D]  
Ước chiều dần trôi 
  [G]    [D]      [C]          [B7]  
Và nhớ…dưới gốc sồi già ta đắm say quyện vào nhau 
       [D] 
Lòng vẫn mong… 
 

  
ĐK 
 

     [Em]     [C]    [G]       [D]  
Một ngày mới ta bên nhau nhẹ bước trên cánh đồng 
                           
Một ngày nắng mai thênh thang nhẹ bước trên cánh đồng 
                      
Và ngày đó anh luôn mong chờ có anh bên em 
     [C]     [Am]   [D]  [G]  
Mình cùng nhau… Trở về thời xa xưa 
 

               
Đêm từng đêm còn anh nơi đây 
                           
Và mong chờ em về nơi đồng xanh thắp sáng cho tâm hồn 
            
Thắp sáng được bình yên 
                 
Bình yên rồi trong đời anh là em 
                          
Cùng anh về đây người ơi ta đi đến nơi phiêu du nào 
           
Có đôi mình bạc phiêu 
   [G]    [D]             [C]       [B7]  
Lòng t hấy…ước muốn ngập tràn trong phút giây mình bên nhau 
 

  
ĐK 
 

                         
Một ngày mới ta bên nhau nhẹ bước trên cánh đồng 
                           
Một ngày nắng mai thênh thang nhẹ bước trên cánh đồng 
 

                      
Và ngày đó anh luôn mong chờ có em bên anh 
                   
Mình cùng nhau… Vui sống như ngày xưa 
 

   
(ĐK) 
 

 [C]     [G]     [D]  
Á a…Á a…Nắng mai tình nồng 
     [Em]     [C]    [G]       [D]  
Một ngày mới ta bên nhau nhẹ bước trên cánh đồng 
     [C]  
Buồn vụt tan 
  [C]            
Bao sầu lo buồn đau vụt tan 
  [F]             
Như hờn ghen trẻ thơ lúc xưa 
   [C]              
Không còn ưu phiền trong đời nhau 
  [F]           [G]  
Như đôi chim hồn nhiên vẫn bay 
  [C]            
Bao sầu lo buồn đau vụt tan 
  [F]            
Như hờn ghen trẻ thơ lúc xưa 
   [C]            [F]   [G] 
Không còn ưu phiền trong đời nhau-- - 
  [G]               
Nơi đồng xanh ngày xưa mình anh … 
 [F] [G] [D] [Em] 
. …. …. ….. . 
  
(ĐK) 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trở về ngày xa xưa - Phạm Anh Khoa

				             

 [C]               
Nơ i đồng xanh ngày xưa mình anh 
  [C]                      [G]   
Như đôi trẻ thơ cùng nhau đùa vui vẫn nhớ về đôi mình 
         [D]  
Ánh nắng và hoàng hôn 
 [G]                  
Rồ i theo thời gian đồng xanh quạnh hiu 
  [C]                  [G]  
Em giờ đi về đâu người ơi có nhớ về hôm nào 
       [D]  
Ước chiều dần trôi 
  [G]    [D]      [C]          [B7]  
Và nhớ…dưới gốc sồi già ta đắm say quyện vào nhau 
       [D] 
Lòng vẫn mong… 
 

  
ĐK 
 

     [Em]     [C]    [G]       [D]  
Một ngày mới ta bên nhau nhẹ bước trên cánh đồng 
                           
Một ngày nắng mai thênh thang nhẹ bước trên cánh đồng 
                      
Và ngày đó anh luôn mong chờ có anh bên em 
     [C]     [Am]   [D]  [G]  
Mình cùng nhau… Trở về thời xa xưa 
 

               
Đêm từng đêm còn anh nơi đây 
                           
Và mong chờ em về nơi đồng xanh thắp sáng cho tâm hồn 
            
Thắp sáng được bình yên 
                 
Bình yên rồi trong đời anh là em 
                          
Cùng anh về đây người ơi ta đi đến nơi phiêu du nào 
           
Có đôi mình bạc phiêu 
   [G]    [D]             [C]       [B7]  
Lòng t hấy…ước muốn ngập tràn trong phút giây mình bên nhau 
 

  
ĐK 
 

                         
Một ngày mới ta bên nhau nhẹ bước trên cánh đồng 
                           
Một ngày nắng mai thênh thang nhẹ bước trên cánh đồng 
 

                      
Và ngày đó anh luôn mong chờ có em bên anh 
                   
Mình cùng nhau… Vui sống như ngày xưa 
 

   
(ĐK) 
 

 [C]     [G]     [D]  
Á a…Á a…Nắng mai tình nồng 
     [Em]     [C]    [G]       [D]  
Một ngày mới ta bên nhau nhẹ bước trên cánh đồng 
     [C]  
Buồn vụt tan 
  [C]            
Bao sầu lo buồn đau vụt tan 
  [F]             
Như hờn ghen trẻ thơ lúc xưa 
   [C]              
Không còn ưu phiền trong đời nhau 
  [F]           [G]  
Như đôi chim hồn nhiên vẫn bay 
  [C]            
Bao sầu lo buồn đau vụt tan 
  [F]            
Như hờn ghen trẻ thơ lúc xưa 
   [C]            [F]   [G] 
Không còn ưu phiền trong đời nhau-- - 
  [G]               
Nơi đồng xanh ngày xưa mình anh … 
 [F] [G] [D] [Em] 
. …. …. ….. . 
  
(ĐK) 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com