1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trở về nơi đó

Cuộn trang

Vòng hợp âm: [G] [D] [Em] [C] [G] Khi tôi xưa còn [D] bé thơ Luôn đầu têu những trò [Em] nô đùa bị cha lấy roi [C] đánh đòn Rồi thời gian [G] trôi, cho tôi từng ngày [D] lớn lên Làm sao có thể quên [Em] được bàn tay hơi [C] ấm gắn bó Vượt ngàn [G] gió với nắng mưa bay [D] trên đầu Trờ về [Em] với góc phố, trở về [C] với cha già Trờ về [G] với những kí ức như lúc [D] ban đầu Tôi nhận [Em] ra Làm sao [C] tôi có thể Trở về nơi [G] đó hu wơ ơ [D] ờ Trở về nơi [Em] đó hu wơ ơ [C] ờ Trở về nơi [G] đó hu wơ ơ [D] ờ Trở về nơi [Em] đó hu wơ ơ [C] ờ Nơi cất giữ làm sao [G] quên [G] Vì nơi đây tôi [D] sinh ra Và là nơi tôi đã [Em] quen đầy ắp những tiếng [C] cười đùa Đầy ấp những nỗi [G] niềm nửa đời bạc đầu [D] nuôi con Tình cha sao khó [Em] quên tận sâu trong tôi [C] chỉ muốn được Vượt ngàn [G] gió với nắng mưa bay [D] trên đầu Trờ về [Em] với góc phố, trở về [C] với cha già Trờ về [G] với những kí ức như lúc [D] ban đầu Tôi nhận [Em] ra Làm sao [C] tôi có thể Trở về nơi [G] đó hu wơ ơ [D] ờ Trở về nơi [Em] đó hu wơ ơ [C] ờ Trở về nơi [G] đó hu wơ ơ [D] ờ Trở về nơi [Em] đó hu wơ ơ [C] ờ Nơi cất giữ làm sao [G] quên

Video hướng dẫn