highlight chords
Vòng hợp âm: [G] [D] [Em] [C]
[G] Khi tôi xưa còn [D] bé thơ
Luôn đầu têu những trò [Em] nô đùa bị cha lấy roi [C] đánh đòn
Rồi thời gian [G] trôi, cho tôi từng ngày [D] lớn lên
Làm sao có thể quên [Em] được bàn tay hơi [C] ấm gắn bó
Vượt ngàn [G] gió với nắng mưa bay [D] trên đầu
Trờ về [Em] với góc phố, trở về [C] với cha già
Trờ về [G] với những kí ức như lúc [D] ban đầu
Tôi nhận [Em] ra Làm sao [C] tôi có thể
Trở về nơi [G] đó hu wơ ơ [D] ờ
Trở về nơi [Em] đó hu wơ ơ [C] ờ 
Trở về nơi [G] đó hu wơ ơ [D] ờ
Trở về nơi [Em] đó hu wơ ơ [C] ờ 
Nơi cất giữ làm sao [G] quên
[G] Vì nơi đây tôi [D] sinh ra
Và là nơi tôi đã [Em] quen đầy ắp những tiếng [C] cười đùa
Đầy ấp những nỗi [G] niềm nửa đời bạc đầu [D] nuôi con
Tình cha sao khó [Em] quên tận sâu trong tôi [C] chỉ muốn được
Vượt ngàn [G] gió với nắng mưa bay [D] trên đầu
Trờ về [Em] với góc phố, trở về [C] với cha già
Trờ về [G] với những kí ức như lúc [D] ban đầu
Tôi nhận [Em] ra Làm sao [C] tôi có thể
Trở về nơi [G] đó hu wơ ơ [D] ờ
Trở về nơi [Em] đó hu wơ ơ [C] ờ 
Trở về nơi [G] đó hu wơ ơ [D] ờ
Trở về nơi [Em] đó hu wơ ơ [C] ờ 
Nơi cất giữ làm sao [G] quên
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trở về nơi đó

Sơn Tùng M-TP
Vòng hợp âm: [G] [D] [Em] [C]
[G] Khi tôi xưa còn [D] bé thơ
Luôn đầu têu những trò [Em] nô đùa bị cha lấy roi [C] đánh đòn
Rồi thời gian [G] trôi, cho tôi từng ngày [D] lớn lên
Làm sao có thể quên [Em] được bàn tay hơi [C] ấm gắn bó
Vượt ngàn [G] gió với nắng mưa bay [D] trên đầu
Trờ về [Em] với góc phố, trở về [C] với cha già
Trờ về [G] với những kí ức như lúc [D] ban đầu
Tôi nhận [Em] ra Làm sao [C] tôi có thể
Trở về nơi [G] đó hu wơ ơ [D] ờ
Trở về nơi [Em] đó hu wơ ơ [C] ờ 
Trở về nơi [G] đó hu wơ ơ [D] ờ
Trở về nơi [Em] đó hu wơ ơ [C] ờ 
Nơi cất giữ làm sao [G] quên
[G] Vì nơi đây tôi [D] sinh ra
Và là nơi tôi đã [Em] quen đầy ắp những tiếng [C] cười đùa
Đầy ấp những nỗi [G] niềm nửa đời bạc đầu [D] nuôi con
Tình cha sao khó [Em] quên tận sâu trong tôi [C] chỉ muốn được
Vượt ngàn [G] gió với nắng mưa bay [D] trên đầu
Trờ về [Em] với góc phố, trở về [C] với cha già
Trờ về [G] với những kí ức như lúc [D] ban đầu
Tôi nhận [Em] ra Làm sao [C] tôi có thể
Trở về nơi [G] đó hu wơ ơ [D] ờ
Trở về nơi [Em] đó hu wơ ơ [C] ờ 
Trở về nơi [G] đó hu wơ ơ [D] ờ
Trở về nơi [Em] đó hu wơ ơ [C] ờ 
Nơi cất giữ làm sao [G] quên

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com