1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trở về với mẹ ta thôi

Cuộn trang

Trở [D] về trở về với mẹ ta [G] thôi [Em] Giữa bao la [Bm] một khoảng [A] trời [D] Khoảng trời đắng [Em] cay [A] Mẹ [G] không còn [A] nữa để [Em] gầy [F#m] Gió không còn [Bm] nữa để [G] say [A7] tóc [D] buồn. Gió [D] lùa gió lùa khung cửa bên [G] song [Em] Mắt mẹ khô [Bm] lệ mỏi [A] mòn [D] Mỏi mòn nhớ [Em] thương [A] Chiều [G] ra đầu [A] ngõ để [Em] chờ [F#m] Tóc bay trắng [Bm] xoá bên [G] bờ [A7] tịch [D] liêu. Người [G] không còn [Em] dại để [D] khôn Nhớ [C] thương [G] rồi [D] cũng vùi [G] chôn [A7] đất [D] mềm Tôi [C] còn nhớ hay đã [D] quên Tôi [G] còn [A] nhớ hay [D] quên [G] Áo nâu mẹ [Em] vẫn bạc [Bm] bên [A7] nắng [D] trời.

Video hướng dẫn