Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trở về

Cuộn trang

1. Về [C] đây nhìn mây nước bơ vơ Về [F] đây nhìn cây lá xác [C] xơ Về [Em] đây mong tìm bóng chiều [F] mơ Mong tìm mái tranh [Em] chờ Mong [Am] tìm thấy người [Dm] xưa. [G7] 2. Về [C] đây buồn trông cánh chim bay Về [F] đây buồn nghe gió heo [C] may Về [Em] đây đâu còn phút sum [Am] vầy Đâu còn thắm niềm [Dm] say Lạnh [G7] lùng ngắm trời [C] mây. ĐK: Nơi [F] xưa, ôi giờ đây nát [Em] tan Đò [Dm] vắng không người [G] sang Thôn [G7] xóm trông điêu [C] tàn Xa [Em] xa, nghe tiếng chim kêu [Am] đàn Nghe suối reo bên [G7] ngàn Dường [Dm] như oán như [G7] than. 3. Chiều [C] nay buồn trông cánh chim bay Chiều [F] nay buồn nghe gió heo [C] may Chiều [Em] nay đâu còn phút sum [Am] vầy Đâu còn thắm niềm [Dm] say Lạnh [G7] lùng ngắm trời [C] mây.