1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trời bể bao la

Hồng Trần Phạm Đình Đài
Nguồn: thanhcavietnam.net