1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trời cao hãy nghe (Chờ ngày quang lâm)

Lm. Thành Tâm
Nguồn: thanhcavietnam.net