1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trời đã tối [Nguyện cầu] (Hòa Tấu)

Cuộn trang

Video hướng dẫn