1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trời Huế vào thu chưa em

Cuộn trang

Trời Huế vào thu chưa [C] em? Ở đây [Dm] trời làm mưa [G7] bay Mây [Em] xa bể rất [Am] nhiều Hàng [F] cây mưa lá [Em] vàng Anh [G7] thấy mình cô [Dm] đơn Từ anh rời xa kinh [C] đô Mùa thu [Dm] buồn không em [G7] ơi? Áo [Em] tím xưa có [Am] còn Chiều [F] Nam Giao gió [Em] lộng Hay [G7] đã bỏ [C] lấy chồng? Mùa thu về ngoài [G7] nớ Cầu [F] Trường Tiền thân [Em] yêu Có mưa [Dm] bay nón ai [G7] nghiêng nghiêng? Nước Hương Giang lững [Em] lờ Chắc buồn khi có [Dm] người Bỏ dòng sông xa bến [G7] xa bờ Từ sau mùa xuân xa [C] nhau Ngoài nớ [Dm] còn gì không [G7] em? Thu [Em] sang em có [Am] chờ Và [F] thương ai cuối [G7] trời Ðang mãi mê bước [C] sông hồ

Video hướng dẫn