highlight chords
1. Trời sẽ [Gm] nắng rồi tình [D7] yêu sẽ ấm [Gm] trở lại 
Trời sẽ [Cm] nắng để giọt [D7] sương lấp lánh [Gm] trên cành 
Và cơn gió bấc đìu [D7] hiu bớt [Cm] lạnh lùng 
Trời sẽ [D7] nắng ấm tình yêu em [Gm] với anh 
ĐK: Rồi trời sẽ [Cm] nắng ánh sáng [D7] tươi vạn [Gm] vật xanh 
Trời sẽ [Cm] nắng xoá âm [F] u vào đêm [Bb] tối [G7]
Tình ta ấm [Cm] ấp dưới nắng [D7] mai không còn [Gm] xanh xao 
Trời sẽ [Cm] nắng ấm môi [D7] hôn tình anh [Gm] với em
2. Trời sẽ [Gm] nắng làm đời [D7] ta thôi hết [Gm] ạnh lùng 
Trời sẽ [Cm] nắng và cỏ [D7] cây rực rỡ [Gm] muôn màu 
Tình ta mãi mãi đẹp [D7] tươi như ánh [Cm] nắng hồng 
Tình ta [D7] mãi mãi còn xanh như nắng [Gm] mới về
1. Trời sẽ [Gm] nắng rồi tình [D7] yêu sẽ ấm [Gm] trở lại 
Trời sẽ [Cm] nắng để giọt [D7] sương lấp lánh [Gm] trên cành 
Và cơn gió bấc đìu [D7] hiu bớt [Cm] lạnh lùng 
Trời sẽ [D7] nắng ấm tình yêu em [Gm] với anh 
ĐK: Rồi trời sẽ [Cm] nắng ánh sáng [D7] tươi vạn [Gm] vật xanh 
Trời sẽ [Cm] nắng xoá âm [F] u vào đêm [Bb] tối [G7]
Tình ta ấm [Cm] ấp dưới nắng [D7] mai không còn [Gm] xanh xao 
Trời sẽ [Cm] nắng ấm môi [D7] hôn tình anh [Gm] với em [Eb][Abm]
Hát tăng ½ tone mên [Abm] -----
Trời sẽ [Abm] nắng làm đời [Eb7] ta thôi hết [Abm] ạnh lùng 
Trời sẽ [C#m] nắng và cỏ [Eb7] cây rực rỡ [Abm] muôn màu 
Tình ta mãi mãi đẹp [Eb7] tươi như ánh [C#m] nắng hồng 
Tình ta [Bb7] mãi mãi còn [Eb7]] xanh như nắng [Abm] mới về
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trời sẽ nắng

Ngọc Loan
1. Trời sẽ [Gm] nắng rồi tình [D7] yêu sẽ ấm [Gm] trở lại 
Trời sẽ [Cm] nắng để giọt [D7] sương lấp lánh [Gm] trên cành 
Và cơn gió bấc đìu [D7] hiu bớt [Cm] lạnh lùng 
Trời sẽ [D7] nắng ấm tình yêu em [Gm] với anh 
ĐK: Rồi trời sẽ [Cm] nắng ánh sáng [D7] tươi vạn [Gm] vật xanh 
Trời sẽ [Cm] nắng xoá âm [F] u vào đêm [Bb] tối [G7]
Tình ta ấm [Cm] ấp dưới nắng [D7] mai không còn [Gm] xanh xao 
Trời sẽ [Cm] nắng ấm môi [D7] hôn tình anh [Gm] với em
2. Trời sẽ [Gm] nắng làm đời [D7] ta thôi hết [Gm] ạnh lùng 
Trời sẽ [Cm] nắng và cỏ [D7] cây rực rỡ [Gm] muôn màu 
Tình ta mãi mãi đẹp [D7] tươi như ánh [Cm] nắng hồng 
Tình ta [D7] mãi mãi còn xanh như nắng [Gm] mới về
1. Trời sẽ [Gm] nắng rồi tình [D7] yêu sẽ ấm [Gm] trở lại 
Trời sẽ [Cm] nắng để giọt [D7] sương lấp lánh [Gm] trên cành 
Và cơn gió bấc đìu [D7] hiu bớt [Cm] lạnh lùng 
Trời sẽ [D7] nắng ấm tình yêu em [Gm] với anh 
ĐK: Rồi trời sẽ [Cm] nắng ánh sáng [D7] tươi vạn [Gm] vật xanh 
Trời sẽ [Cm] nắng xoá âm [F] u vào đêm [Bb] tối [G7]
Tình ta ấm [Cm] ấp dưới nắng [D7] mai không còn [Gm] xanh xao 
Trời sẽ [Cm] nắng ấm môi [D7] hôn tình anh [Gm] với em [Eb][Abm]
Hát tăng ½ tone mên [Abm] -----
Trời sẽ [Abm] nắng làm đời [Eb7] ta thôi hết [Abm] ạnh lùng 
Trời sẽ [C#m] nắng và cỏ [Eb7] cây rực rỡ [Abm] muôn màu 
Tình ta mãi mãi đẹp [Eb7] tươi như ánh [C#m] nắng hồng 
Tình ta [Bb7] mãi mãi còn [Eb7]] xanh như nắng [Abm] mới về

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com