1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trời sẽ nắng

Cuộn trang

1. Trời sẽ [Gm] nắng rồi tình [D7] yêu sẽ ấm [Gm] trở lại Trời sẽ [Cm] nắng để giọt [D7] sương lấp lánh [Gm] trên cành Và cơn gió bấc đìu [D7] hiu bớt [Cm] lạnh lùng Trời sẽ [D7] nắng ấm tình yêu em [Gm] với anh ĐK: Rồi trời sẽ [Cm] nắng ánh sáng [D7] tươi vạn [Gm] vật xanh Trời sẽ [Cm] nắng xoá âm [F] u vào đêm [Bb] tối [G7] Tình ta ấm [Cm] ấp dưới nắng [D7] mai không còn [Gm] xanh xao Trời sẽ [Cm] nắng ấm môi [D7] hôn tình anh [Gm] với em 2. Trời sẽ [Gm] nắng làm đời [D7] ta thôi hết [Gm] ạnh lùng Trời sẽ [Cm] nắng và cỏ [D7] cây rực rỡ [Gm] muôn màu Tình ta mãi mãi đẹp [D7] tươi như ánh [Cm] nắng hồng Tình ta [D7] mãi mãi còn xanh như nắng [Gm] mới về 1. Trời sẽ [Gm] nắng rồi tình [D7] yêu sẽ ấm [Gm] trở lại Trời sẽ [Cm] nắng để giọt [D7] sương lấp lánh [Gm] trên cành Và cơn gió bấc đìu [D7] hiu bớt [Cm] lạnh lùng Trời sẽ [D7] nắng ấm tình yêu em [Gm] với anh ĐK: Rồi trời sẽ [Cm] nắng ánh sáng [D7] tươi vạn [Gm] vật xanh Trời sẽ [Cm] nắng xoá âm [F] u vào đêm [Bb] tối [G7] Tình ta ấm [Cm] ấp dưới nắng [D7] mai không còn [Gm] xanh xao Trời sẽ [Cm] nắng ấm môi [D7] hôn tình anh [Gm] với em [Eb][Abm] Hát tăng ½ tone mên [Abm] ----- Trời sẽ [Abm] nắng làm đời [Eb7] ta thôi hết [Abm] ạnh lùng Trời sẽ [C#m] nắng và cỏ [Eb7] cây rực rỡ [Abm] muôn màu Tình ta mãi mãi đẹp [Eb7] tươi như ánh [C#m] nắng hồng Tình ta [Bb7] mãi mãi còn [Eb7]] xanh như nắng [Abm] mới về

Video hướng dẫn