highlight chords
1. G[G]iờ này t[D/F#]rọn cả tâm hồn
C[Em]on hướng l[G]ên nơi Cha từ á[C]i
Lòng con ước a[D]o khát khao gặp Ng[D7]ài
Lạy Cha y[G]êu
Nguyện được ng[D/F#]he tiếng Cha dạy khu[Em]yên
D[G/D]ẫn đưa con từng bư[C]ớc
Dìu con đi th[A7]eo đường lối C[D7]ha.
ĐK:
Nguyện làm theo Thánh ý Ch[G]úa
Vâng phục lu[B7]ôn luôn trong đức t[Em]in  [Em7/D]
D[Cmaj7]âng Chúa cuộc đời n[C]ày
Yêu thư[D]ơng thờ phượng Ngài không th[D7]ôi.
Nguyện làm theo thánh ý Ch[G]úa
Vâng phục lu[B7]ôn luôn trong đức t[Em]in  [Em7/D]
Con qu[C]yết đi theo Ngài kh[G]ông đ[D7]ổi th[G]ay.
2. Tr[G]ọn đời ngu[D/F#]yện chỉ theo Ngài th[Em]ôi
Đấng c[G]ứu chuộc linh hồn c[C]on
Ngài đã thứ t[D]ha con bao lỗi l[D7]ầm
Lạy Cha y[G]êu!
Nguyện lời C[D/F#]ha dẫn đưa đời c[Em]on
Dư[G/D]ỡng nuôi linh hồn c[C]on
Đổi thay tâm c[A7]on nên mới l[D7]uôn.
ĐK:
Nguyện làm theo Thánh ý Ch[G]úa
Vâng phục lu[B7]ôn luôn trong đức t[Em]in  [Em7/D]
D[Cmaj7]âng Chúa cuộc đời n[C]ày
Yêu thư[D]ơng thờ phượng Ngài không th[D7]ôi.
Nguyện làm theo thánh ý Ch[G]úa
Vâng phục lu[B7]ôn luôn trong đức t[Em]in  [Em7/D]
Con qu[C]yết đi theo Ngài kh[G]ông đ[D7]ổi th[G]ay.

1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trọn Cả Tấm Lòng

Nhạc Tin Lành
1. G[G]iờ này t[D/F#]rọn cả tâm hồn
C[Em]on hướng l[G]ên nơi Cha từ á[C]i
Lòng con ước a[D]o khát khao gặp Ng[D7]ài
Lạy Cha y[G]êu
Nguyện được ng[D/F#]he tiếng Cha dạy khu[Em]yên
D[G/D]ẫn đưa con từng bư[C]ớc
Dìu con đi th[A7]eo đường lối C[D7]ha.
ĐK:
Nguyện làm theo Thánh ý Ch[G]úa
Vâng phục lu[B7]ôn luôn trong đức t[Em]in  [Em7/D]
D[Cmaj7]âng Chúa cuộc đời n[C]ày
Yêu thư[D]ơng thờ phượng Ngài không th[D7]ôi.
Nguyện làm theo thánh ý Ch[G]úa
Vâng phục lu[B7]ôn luôn trong đức t[Em]in  [Em7/D]
Con qu[C]yết đi theo Ngài kh[G]ông đ[D7]ổi th[G]ay.
2. Tr[G]ọn đời ngu[D/F#]yện chỉ theo Ngài th[Em]ôi
Đấng c[G]ứu chuộc linh hồn c[C]on
Ngài đã thứ t[D]ha con bao lỗi l[D7]ầm
Lạy Cha y[G]êu!
Nguyện lời C[D/F#]ha dẫn đưa đời c[Em]on
Dư[G/D]ỡng nuôi linh hồn c[C]on
Đổi thay tâm c[A7]on nên mới l[D7]uôn.
ĐK:
Nguyện làm theo Thánh ý Ch[G]úa
Vâng phục lu[B7]ôn luôn trong đức t[Em]in  [Em7/D]
D[Cmaj7]âng Chúa cuộc đời n[C]ày
Yêu thư[D]ơng thờ phượng Ngài không th[D7]ôi.
Nguyện làm theo thánh ý Ch[G]úa
Vâng phục lu[B7]ôn luôn trong đức t[Em]in  [Em7/D]
Con qu[C]yết đi theo Ngài kh[G]ông đ[D7]ổi th[G]ay.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com