1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trọn Cả Tấm Lòng

Cuộn trang

1. G[G]iờ này t[D/F#]rọn cả tâm hồn C[Em]on hướng l[G]ên nơi Cha từ á[C]i Lòng con ước a[D]o khát khao gặp Ng[D7]ài Lạy Cha y[G]êu Nguyện được ng[D/F#]he tiếng Cha dạy khu[Em]yên D[G/D]ẫn đưa con từng bư[C]ớc Dìu con đi th[A7]eo đường lối C[D7]ha. ĐK: Nguyện làm theo Thánh ý Ch[G]úa Vâng phục lu[B7]ôn luôn trong đức t[Em]in [Em7/D] D[Cmaj7]âng Chúa cuộc đời n[C]ày Yêu thư[D]ơng thờ phượng Ngài không th[D7]ôi. Nguyện làm theo thánh ý Ch[G]úa Vâng phục lu[B7]ôn luôn trong đức t[Em]in [Em7/D] Con qu[C]yết đi theo Ngài kh[G]ông đ[D7]ổi th[G]ay. 2. Tr[G]ọn đời ngu[D/F#]yện chỉ theo Ngài th[Em]ôi Đấng c[G]ứu chuộc linh hồn c[C]on Ngài đã thứ t[D]ha con bao lỗi l[D7]ầm Lạy Cha y[G]êu! Nguyện lời C[D/F#]ha dẫn đưa đời c[Em]on Dư[G/D]ỡng nuôi linh hồn c[C]on Đổi thay tâm c[A7]on nên mới l[D7]uôn. ĐK: Nguyện làm theo Thánh ý Ch[G]úa Vâng phục lu[B7]ôn luôn trong đức t[Em]in [Em7/D] D[Cmaj7]âng Chúa cuộc đời n[C]ày Yêu thư[D]ơng thờ phượng Ngài không th[D7]ôi. Nguyện làm theo thánh ý Ch[G]úa Vâng phục lu[B7]ôn luôn trong đức t[Em]in [Em7/D] Con qu[C]yết đi theo Ngài kh[G]ông đ[D7]ổi th[G]ay.

Video hướng dẫn