1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trọn đời Chúa vẫn yêu con

Lm. Nguyễn Hùng Cường
Nguồn: thanhcavietnam.net