1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trọn kiếp đơn côi

Cuộn trang

[Am] Hết rồi người đã xa tôi Hết [E7] rồi người đã phụ [Am] tôi Hết [F] rồi còn gì nữa [E7] đâu Hết rồi mộng ước ban [Am] đầu Em yêu [G] ơi xin em lần [C] cuối Một lần [E7] thôi rồi khóc chia [Am] phôi Một đời lẻ [Dm] loi [G] trọn kiếp đơn [C] côi [F] Chỉ xin một [E7] lần một tiếng yêu [Am] thôi Em yêu [G] ơi xa nhau từ [C] đây Trọn tình [E7] tôi gửi gió mây [Am] bay Tìm hình bóng [Dm] ai [G] lệ khóc hôm [C] nay [F] Xót xa tim [E7] nồng giờ đã phôi [Am] phai Hết [Am] rồi người đã xa tôi Hết [E7] rồi người đã phụ [Am] tôi Hết [F] rồi còn gì nữa [E7] đâu Hết rồi mộng ước ban [Am] đầu

Video hướng dẫn