1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trọn niềm kính yêu

Cuộn trang

Bác Hồ [Am] ơi, kính dâng lên [C] Người Ngàn hoa rực [Am] rỡ bao câu [Dm] hát tuổi [Em] thơ [Am] Bác Hồ [Dm] ơi kính dâng lên [G] Người Trăm năm hoa [C] thắm trọn [Em] niềm kính [C] yêu. Nghìn đời nhắc [F] tên Hồ Chí [G] Minh, bác Hồ Chí [Am] Minh Một vầng [Dm] dương sáng [E7] ngời. [Am] Bác Hồ [Dm] ơi, kính dâng lên [G] Người Trăm năm hoa [C] thắm trọn [Em] niềm kính [Am] yêu.

Video hướng dẫn