1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trông cây lại nhớ đến Người

Cuộn trang

1. [Em] Ai ơi! (chứ) trông cây (a) tôi lại nhớ người (chứ) Rừng bao nhiêu (à) cây mọc thì tôi ơn người bấy nhiêu. Nhớ Bác [Am] Hồ trồng cây năm [Em] xưa Bác tuy [C] già nhưng mạnh [Em] khoẻ Vì thương [C] dân Bác dặn dò cặn [Em] kẽ Ươm mầm [G] xanh ta như mẹ thương [Em] con. ĐK: Cả một [Em] đời vì nước vì [Am] non Cả một [D] đời vì nước vì [G] non [Em] Bác vẫn [Am] còn nghe điệu hò ví [Em] dặm Dòng sông [C] Lam, núi Hồng đỡ [Em] hận Chào quê [Am] hương [G] Bác dặn [Am] lại (ơ) [Em] rồi Bác vẫn [Am] còn như màu xanh bất [Em] tử Tình yêu [C] thương núi đồi ấp [Em] ủ Rừng cây [Am] ru [G] Bác [Am] ngủ ngon (ơ) [Em] lành. 2. [Em] Ai ơi! (chứ) còn non (a) còn nước còn người (chứ) Lòng dân ta (à) xứ Nghệ càng nhớ những lời Bác răng. Nhớ Bác [Am] Hồ trồng cây năm [Em] xưa Bác thăm [C] già cùng hỏi [Em] trẻ Hàng cây [C] xanh vẫy chào Người mạnh [Em] khoẻ Thăm làng [G] Sen thêm yêu cả giang [Em] sơn.

Video hướng dẫn