1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trông cậy nơi Chúa thôi (Cậy trông nơi Chúa thôi)

Giang Ân
Nguồn: thanhcavietnam.net