1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trống cơm

Cuộn trang

Tình [D] bằng có cái [A] trống cơm Khen ai khéo [D] vỗ Ố mấy bông mà nên [A] bông Ố mấy [G] bông mà nên [A] bông Một [D] bầy tang tình con [Bm] xít Một [G] đàn tang tình con [D] xít Ố mấy [A] lội, lội, lội, lội [D] sông Ố mấy đi tìm, em nhớ thương [A] ai Đôi con [D] mắt ố mấy [A] lim [D] dim Đôi con mắt ố mấy [A] lim [D] dim Một [G] bầy tang tình con [A] nhện [Em] Ô ố ô ô mấy [D] giăng tơ Giăng tơ ô mấy đi [Bm] tìm, em nhớ thương [F#m] ai Duyên [Bm] nợ khách [A] tang [D] bồng Duyên [Bm] nợ [A] khách tang [D] bồng

Video hướng dẫn