1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trông đợi

Didier Rimaud - J. Bình
Nguồn: thanhcavietnam.net