1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trong Tim Anh Luôn Có Em - Minh Vương

Cuộn trang

kẹp capo ngăn 1 tone Minh Vương :D [Am] [Em] Nơi anh đến chỉ có mùa đông. [F] [G] [C] Chỉ có giá băng và lạnh lẽo. [Am] [Em] Nơi anh đến không có bóng hình. [F] [G] [Am] Của em yêu bên cạnh anh. Xa... làm sao nơi khuất trùng mây. Anh đếm lá rơi ngồi tiếc nhớ đến em. Bấy giờ ta đã cách xa nhau Nhưng anh sẽ giữ sâu trong lòng. ĐK: [F] [G] Lời yêu thương em đã trao . [Em] [Am] Khi bên nhau những phút yêu đầu. [F] [D/F#] Dù cho ta xa nhau, dù cho ta đôi nơi. [Dm] [E] Nhưng con tim anh luôn giữ. [F] [G] Nụ hôn đó em đã trao. [Em] [Am] Khi bên nhau say đắm yêu thương nồng nàn. [Dm7] [D/F#] Dù anh không bên em, dù anh nơi phương xa. [G] [E] [Am] Nhưng con tim anh luôn nhớ đến em...... Nơi anh đến chỉ có mùa đông. Chỉ có giá băng và lạnh lẽo. Nơi anh đến không có bóng hình. Của em yêu bên cạnh anh. Xa...xa làm sao nơi khuất trùng mây. Anh đếm lá rơi ngồi tiếc nhớ đến em. Bấy giờ ta đã cách xa nhau Nhưng anh sẽ giữ sâu trong lòng. ĐK: Lời yêu thương em đã trao . Khi bên nhau những phút yêu đầu. Dù cho ta xa nhau, dù cho ta đôi nơi. Nhưng con tim anh luôn giữ. Nụ hôn đó em đã trao. Khi bên nhau say đắm yêu thương nồng nàn. Dù anh không bên em, dù anh nơi phương xa. Nhưng con tim anh luôn nhớ đến em...... Lời... .. yêu.... thương....... em đã trao. Khi bên nhau những phút yêu đầu. Dù cho ta xa nhau, dù cho ta đôi nơi. Nhưng con tim anh luôn giữ. Nụ hôn đó em đã trao. Khi bên nhau say đắm yêu thương nồng nàn. Dù anh không bên em, dù anh nơi phương xa. Nhưng con tim anh luôn nhớ đến em..... Cho dù em nơi đâu...... trong tim anh luôn có em..........

Video hướng dẫn