1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trong trái tim Chúa (Saxophone)

Cuộn trang

Video hướng dẫn