1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trót dại

Cuộn trang

Lúc vừa lớn [A7] em biết chi tình [Dm] yêu Có người đến [D7] xin muốn được làm [Gm] quen Lòng [A7] em bối rối xôn [Dm] xao Những [Gm] khi anh thường trộm [Dm] nhìn Em không hiểu [A7] gì lắc đầu liên miên Chữ ngờ thế gian có ai học [Dm] đâu Ấy vừa mới [D7] quen chữ tình in [Gm] sâu Tưởng [A7] rằng mãi mãi thương [Dm] nhau Sẽ [Gm] không bao giờ nhạt [Dm] màu Nhưng nay tình [A7] đầu biến thành hận [Dm] sâu [Gm][Dm][Gm] cho ai đã phụ [Dm] tình Đem hững [C] hờ đổi trao với [Gm] mình Làm sao [A7] tôi quên được người [Dm] yêu? [Gm][Dm] Trót dại đã [A7] yêu không tính thiệt [Dm] hơn Dẫu nghèo trắng [D7] tay chấp nhận cô [Gm] đơn Ngàn [A7] năm ghi khắc trong [Dm] tim Những [Gm] câu ân tình ngọt [Dm] mềm Yêu anh một [A7] lần muôn đời chẳng [Dm] quên

Video hướng dẫn