highlight chords
Only Piano
1. [Bbmaj7] Có chút bối rối chạm [Am7] tay anh rồi Vì [Gm7] anh đang [C] mơ giấc dịu [F]dàng
[Bbmaj7] Có chút tan vỡ chạm [Am7]môi anh rồi Vì [Gm7]em yêu chỉ [C] yêu mùa ghé [F] thôi
2. [Bbmaj7] Có chút thương nhớ làn [Am7] môi nhẹ nhàng [Gm7] Khi em [C] yên say trong [F] giấc [Bbmaj7] Có chút yêu dấu chỉ là [Am7] mơ mộng thôi
Vì [Gm7] anh luôn [C] mong được có [F] em
3. Người nói yêu anh [Bbmaj7] đi, người nói thương [Am7] anh đi
Để cho con [Gm7] tim này đừng ngóng trông hao [Fmaj7] gầy
Hãy đến bên [Bbmaj7] anh đi, để cho tình [A7] trọn vẹn chúng [Dm] ta
Vì nơi con [Gm7] tim này luôn có 
Tình yêu dấu [Bbmaj7] kín cùng thương nhớ cho [Csus4] em [C]
=> (3) => ( Rhythm) (1)(2) => (3)(3)
Only Piano
[Bbmaj7] Có chút bối rối, [Am7] có chút tan vỡ
[C] Có chút thương nhớ tình [Fmaj7] ai
Người [Bbmaj7] hỡi đến bên anh này, 
[Am7] Nói yêu mình anh [Dm7] thôi
[Csus4] Để cho lòng [C] anh thoả nhớ [F] mong
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trót yêu

Ái Phương
Only Piano
1. [Bbmaj7] Có chút bối rối chạm [Am7] tay anh rồi Vì [Gm7] anh đang [C] mơ giấc dịu [F]dàng
[Bbmaj7] Có chút tan vỡ chạm [Am7]môi anh rồi Vì [Gm7]em yêu chỉ [C] yêu mùa ghé [F] thôi
2. [Bbmaj7] Có chút thương nhớ làn [Am7] môi nhẹ nhàng [Gm7] Khi em [C] yên say trong [F] giấc [Bbmaj7] Có chút yêu dấu chỉ là [Am7] mơ mộng thôi
Vì [Gm7] anh luôn [C] mong được có [F] em
3. Người nói yêu anh [Bbmaj7] đi, người nói thương [Am7] anh đi
Để cho con [Gm7] tim này đừng ngóng trông hao [Fmaj7] gầy
Hãy đến bên [Bbmaj7] anh đi, để cho tình [A7] trọn vẹn chúng [Dm] ta
Vì nơi con [Gm7] tim này luôn có 
Tình yêu dấu [Bbmaj7] kín cùng thương nhớ cho [Csus4] em [C]
=> (3) => ( Rhythm) (1)(2) => (3)(3)
Only Piano
[Bbmaj7] Có chút bối rối, [Am7] có chút tan vỡ
[C] Có chút thương nhớ tình [Fmaj7] ai
Người [Bbmaj7] hỡi đến bên anh này, 
[Am7] Nói yêu mình anh [Dm7] thôi
[Csus4] Để cho lòng [C] anh thoả nhớ [F] mong

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com