highlight chords
1. [C] Trưa nay phố xa [G] đầy nắng
[Am] Riêng em với con [Em] đường vắng
[F] Biển ngoài kia [G] sóng nói thầm
Nói [Em] thầm rằng em nhớ thương [Am] anh.
[C] Hàng phi lao đứng trên [G] bờ cát
[Am] Nghe em bỗng cất [Em] lời hát
[F] Và trời xanh [G] cũng hát cùng
Phố [Em] biển [G] lời yêu [C] thương.
Vẫn biết mây trời [F] bay về một nơi xa
Vẫn biết anh giờ [G] đây ở một nơi xa
Vẫn thương thật [Bb] nhiều, vẫn yêu thật [A7] nhiều
Vẫn luôn chờ [Dm] mong
Để trưa [G] nay phố biển đẹp như [C] mơ.
Vẫn biết mây trời [F] bay là bay đi mãi
Vẫn biết anh chẳng [G] như lời anh vẫn nói
Vẫn thương thật [Bb] nhiều, vẫn yêu thật [A7] nhiều
Vẫn luôn chờ [Dm] mong
Dù trưa [G] nay phố biển không có [C] anh.
2. Vì trưa nay gió không [G] thể nói
[Am] Nên cây lá cất [Em] lời hát
[F] Và trời xanh [G] cũng hát cùng
Phố biển lời yêu [C] thương.
Gió đưa mây trời [F] bay về nơi xa lắm
Sóng nhấp nhô ngoài [G] xa biển trưa lấp lánh
Gió không ngừng [Bb] thổi, áng mây bồi [A7] hồi
Vẫn không ngừng [Dm] trôi
Để trưa [G] nay phố biển mình em [C] thôi.
Vẫn biết mây trời [F] bay là bay đi mãi
Vẫn biết anh chẳng [G] như lời anh vẫn nói
Vẫn thương thật [Bb] nhiều, vẫn yêu thật [A7] nhiều
Vẫn luôn chờ [Am] mong
Dù trưa [G] nay phố biển không có [C] anh.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trưa vắng

Huy Tuấn
1. [C] Trưa nay phố xa [G] đầy nắng
[Am] Riêng em với con [Em] đường vắng
[F] Biển ngoài kia [G] sóng nói thầm
Nói [Em] thầm rằng em nhớ thương [Am] anh.
[C] Hàng phi lao đứng trên [G] bờ cát
[Am] Nghe em bỗng cất [Em] lời hát
[F] Và trời xanh [G] cũng hát cùng
Phố [Em] biển [G] lời yêu [C] thương.
Vẫn biết mây trời [F] bay về một nơi xa
Vẫn biết anh giờ [G] đây ở một nơi xa
Vẫn thương thật [Bb] nhiều, vẫn yêu thật [A7] nhiều
Vẫn luôn chờ [Dm] mong
Để trưa [G] nay phố biển đẹp như [C] mơ.
Vẫn biết mây trời [F] bay là bay đi mãi
Vẫn biết anh chẳng [G] như lời anh vẫn nói
Vẫn thương thật [Bb] nhiều, vẫn yêu thật [A7] nhiều
Vẫn luôn chờ [Dm] mong
Dù trưa [G] nay phố biển không có [C] anh.
2. Vì trưa nay gió không [G] thể nói
[Am] Nên cây lá cất [Em] lời hát
[F] Và trời xanh [G] cũng hát cùng
Phố biển lời yêu [C] thương.
Gió đưa mây trời [F] bay về nơi xa lắm
Sóng nhấp nhô ngoài [G] xa biển trưa lấp lánh
Gió không ngừng [Bb] thổi, áng mây bồi [A7] hồi
Vẫn không ngừng [Dm] trôi
Để trưa [G] nay phố biển mình em [C] thôi.
Vẫn biết mây trời [F] bay là bay đi mãi
Vẫn biết anh chẳng [G] như lời anh vẫn nói
Vẫn thương thật [Bb] nhiều, vẫn yêu thật [A7] nhiều
Vẫn luôn chờ [Am] mong
Dù trưa [G] nay phố biển không có [C] anh.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com