highlight chords
[D] Tim em chưa nghe rung [G] qua một lần
[D] Làn môi em chưa hôn [G] ai cho thật gần
Tình [Bm] trần mong [Em] manh, như [A7] lá me xanh, ngơ ngác rơi nhanh
[D] Thu giăng heo may cho bóng [G] cây lạnh đầy
[D] Người cho em nghe câu nhớ [G] thương từng ngày
Những [Bm] ngày đợi chờ, đợi người [Em] qua cơn mơ
Trong [A7] mắt ngây thơ, trong nắng vu vơ
[D] Nhớ khói bay lạc vấn vương
Cho hơi ấm lên [Em] môi người
Lùa sương kín nhẹ [D] vây ngập trường
Làm [Em] mây yêu thương [A7] vương trong hồn [D] em
[D] Người mang cho em quen môi [G] hôn ngọt mềm
[D] Tình cho tim em rung những [G] đêm lạnh lùng
Từng [Bm] chiều cùng người, về [Em] trong cơn mưa bay
Nghe thương [A7] nhớ tràn đầy, lên đôi mắt thật gầy
[D] Trưng Vương hôm nay mây vẫn [G] giăng đầy trời
[D] Công viên năm xưa hoa vẫn [G] rơi tuyệt vời
Bóng [Bm] người thì mịt mùng, từng hàng [Em] me rung rung
Trong cơn [A7] gió lạnh lùng, trong nắng ngại ngùng
[D] Nắng vẫn vương nhẹ gót chân
Trưng Vương vắng xa [Em] anh dần
Mùa thu đã [D] qua một lần
Chợt [Em] ghe bâng khuâng [A7] lá rơi đầy [D] sân
------------------------------
TELL LAURA I LOVE HER
[D] Laura and Tommy were [G] lovers
[D] He wanted to give her [G] everything
[Bm] Flowers, presents and [Em] most of all, a wedding [A7] ring
[D] He saw a sign for a [G] stock car race
[D] A thousand dollar [G] prize it read
He [Bm] couldn't get Laura on the [Em] phone
So to her [A7] mother, Tommy said
[D] Tell Laura I love her, Tell Laura I [Em] need her
Tell Laura I [D] may be late
I've [Em] something to do, [A7] that can not [D] wait
[D] He drove his car to the [G] racing grounds
[D] He was the youngest [G] driver there
The crowed [Bm] roared as they started the race
Around the [Em] track they drove at a [A7] deadly pace
[D] No one knows what [G] happened that day
[D] Or how his car over [G] turned in flames
But [Bm] as they pulled him from the twisted wreck
With [Em] his dying breath, they [A7] heard him say
[D] Tell Laura I love her, Tell Laura I [Em] need her
Tell Laura [D] not to cry
My [Em] love for her [A7] will never [D] die
[D] Now in the chapel where [G] Laura prays 
[D] For her poor Tommy, who [G] passed away
It was [Bm] just for Laura he lived and [Em] died
Alone in the chapel she can [A7] hear him cry
[D] Tell Laura I love her, Tell Laura I [Em] need her
Tell Laura [D] not to cry
My [Em] love for her [A7] will never [D] die
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trưng Vương khung cửa mùa thu (Tell Laura I love her)

Nhạc Ngoại , Nam Lộc
[D] Tim em chưa nghe rung [G] qua một lần
[D] Làn môi em chưa hôn [G] ai cho thật gần
Tình [Bm] trần mong [Em] manh, như [A7] lá me xanh, ngơ ngác rơi nhanh
[D] Thu giăng heo may cho bóng [G] cây lạnh đầy
[D] Người cho em nghe câu nhớ [G] thương từng ngày
Những [Bm] ngày đợi chờ, đợi người [Em] qua cơn mơ
Trong [A7] mắt ngây thơ, trong nắng vu vơ
[D] Nhớ khói bay lạc vấn vương
Cho hơi ấm lên [Em] môi người
Lùa sương kín nhẹ [D] vây ngập trường
Làm [Em] mây yêu thương [A7] vương trong hồn [D] em
[D] Người mang cho em quen môi [G] hôn ngọt mềm
[D] Tình cho tim em rung những [G] đêm lạnh lùng
Từng [Bm] chiều cùng người, về [Em] trong cơn mưa bay
Nghe thương [A7] nhớ tràn đầy, lên đôi mắt thật gầy
[D] Trưng Vương hôm nay mây vẫn [G] giăng đầy trời
[D] Công viên năm xưa hoa vẫn [G] rơi tuyệt vời
Bóng [Bm] người thì mịt mùng, từng hàng [Em] me rung rung
Trong cơn [A7] gió lạnh lùng, trong nắng ngại ngùng
[D] Nắng vẫn vương nhẹ gót chân
Trưng Vương vắng xa [Em] anh dần
Mùa thu đã [D] qua một lần
Chợt [Em] ghe bâng khuâng [A7] lá rơi đầy [D] sân
------------------------------
TELL LAURA I LOVE HER
[D] Laura and Tommy were [G] lovers
[D] He wanted to give her [G] everything
[Bm] Flowers, presents and [Em] most of all, a wedding [A7] ring
[D] He saw a sign for a [G] stock car race
[D] A thousand dollar [G] prize it read
He [Bm] couldn't get Laura on the [Em] phone
So to her [A7] mother, Tommy said
[D] Tell Laura I love her, Tell Laura I [Em] need her
Tell Laura I [D] may be late
I've [Em] something to do, [A7] that can not [D] wait
[D] He drove his car to the [G] racing grounds
[D] He was the youngest [G] driver there
The crowed [Bm] roared as they started the race
Around the [Em] track they drove at a [A7] deadly pace
[D] No one knows what [G] happened that day
[D] Or how his car over [G] turned in flames
But [Bm] as they pulled him from the twisted wreck
With [Em] his dying breath, they [A7] heard him say
[D] Tell Laura I love her, Tell Laura I [Em] need her
Tell Laura [D] not to cry
My [Em] love for her [A7] will never [D] die
[D] Now in the chapel where [G] Laura prays 
[D] For her poor Tommy, who [G] passed away
It was [Bm] just for Laura he lived and [Em] died
Alone in the chapel she can [A7] hear him cry
[D] Tell Laura I love her, Tell Laura I [Em] need her
Tell Laura [D] not to cry
My [Em] love for her [A7] will never [D] die

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com