1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trưng Vương khung cửa mùa thu (Tell Laura I love her)

Cuộn trang

[D] Tim em chưa nghe rung [G] qua một lần [D] Làn môi em chưa hôn [G] ai cho thật gần Tình [Bm] trần mong [Em] manh, như [A7] lá me xanh, ngơ ngác rơi nhanh [D] Thu giăng heo may cho bóng [G] cây lạnh đầy [D] Người cho em nghe câu nhớ [G] thương từng ngày Những [Bm] ngày đợi chờ, đợi người [Em] qua cơn mơ Trong [A7] mắt ngây thơ, trong nắng vu vơ [D] Nhớ khói bay lạc vấn vương Cho hơi ấm lên [Em] môi người Lùa sương kín nhẹ [D] vây ngập trường Làm [Em] mây yêu thương [A7] vương trong hồn [D] em [D] Người mang cho em quen môi [G] hôn ngọt mềm [D] Tình cho tim em rung những [G] đêm lạnh lùng Từng [Bm] chiều cùng người, về [Em] trong cơn mưa bay Nghe thương [A7] nhớ tràn đầy, lên đôi mắt thật gầy [D] Trưng Vương hôm nay mây vẫn [G] giăng đầy trời [D] Công viên năm xưa hoa vẫn [G] rơi tuyệt vời Bóng [Bm] người thì mịt mùng, từng hàng [Em] me rung rung Trong cơn [A7] gió lạnh lùng, trong nắng ngại ngùng [D] Nắng vẫn vương nhẹ gót chân Trưng Vương vắng xa [Em] anh dần Mùa thu đã [D] qua một lần Chợt [Em] ghe bâng khuâng [A7] lá rơi đầy [D] sân ------------------------------ TELL LAURA I LOVE HER [D] Laura and Tommy were [G] lovers [D] He wanted to give her [G] everything [Bm] Flowers, presents and [Em] most of all, a wedding [A7] ring [D] He saw a sign for a [G] stock car race [D] A thousand dollar [G] prize it read He [Bm] couldn't get Laura on the [Em] phone So to her [A7] mother, Tommy said [D] Tell Laura I love her, Tell Laura I [Em] need her Tell Laura I [D] may be late I've [Em] something to do, [A7] that can not [D] wait [D] He drove his car to the [G] racing grounds [D] He was the youngest [G] driver there The crowed [Bm] roared as they started the race Around the [Em] track they drove at a [A7] deadly pace [D] No one knows what [G] happened that day [D] Or how his car over [G] turned in flames But [Bm] as they pulled him from the twisted wreck With [Em] his dying breath, they [A7] heard him say [D] Tell Laura I love her, Tell Laura I [Em] need her Tell Laura [D] not to cry My [Em] love for her [A7] will never [D] die [D] Now in the chapel where [G] Laura prays [D] For her poor Tommy, who [G] passed away It was [Bm] just for Laura he lived and [Em] died Alone in the chapel she can [A7] hear him cry [D] Tell Laura I love her, Tell Laura I [Em] need her Tell Laura [D] not to cry My [Em] love for her [A7] will never [D] die

Video hướng dẫn