1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trước mặt tình yêu

Cuộn trang

1. Quay về thuở xui ta gặp [Am] gỡ đổ vỡ duyên mình Anh với [Dm] em vui những ngày vui chưa [Am] hết Lúc môi dày dấu [G] vết Rồi tay vẫy [Am] tay đoạn đời đôi nơi [E7] ấy. 2. Sau ngày đó cô đơn nhiều [Am] tuổi nhiều tuổi trong buồn Theo bước [Dm] em nên những niềm vui đi [Am] mất Những tâm tình u [G] uất Tàn đêm nối [Am] đêm lặng [E7] lẽ sao rơi gối [Am] mềm. ĐK: Bao nhiêu [Am] nước mắt chỉ ngần ấy [C] thôi Đời dở [Am] dang mãi lạc [E7] mất môi [Am] cười Sau [Dm] lưng vết [G] tích chưa [C] lành Tình yêu trước [F] mặt nên đành làm [Am] ngơ. 3. Ôm lại nhỡ, buông xuôi đành [Am] nhỡ vì nhỡ nên thừa Anh với [Dm] em đã có lần yêu tha [Am] thiết Đã hơn lần thương [G] tiếc Thì xin nhé [Am] em đường [E7] về tim anh chớ [Am] tìm.

Video hướng dẫn