1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trước mộ cha

Cuộn trang

Một mình [Em] con trước mồ [B] cha Chiều chưa xuống [Em] đã sương sa ướt [C] đầm Cha [Am] nằm một cõi xa [Em] xăm Hắt hiu nắm [G] cỏ âm thầm nắng [B7] mưa Thoảng cơn gió từ ngàn [Em] xưa Bao nhiêu buốt [B] lạnh lùa vào tim [Em] con Đôi [Am] mươi năm tháng mỏi mòn Bao vinh nhục [C] cũng chỉ còn hư [B] không Cha [Em] nằm giữa cõi mênh [Am] mông Trên mồ gió [B] với những tàn ngẩn [Em] ngơ Dòng [Am] sông vẫn chảy bơ [G] vơ Cõi đời cát [B] bụi mịt mờ cha [Em] ơi

Video hướng dẫn