highlight chords
Một mình [Em] con trước mồ [B] cha 
Chiều chưa xuống [Em] đã sương sa ướt [C] đầm 
Cha [Am] nằm một cõi xa [Em] xăm 
Hắt hiu nắm [G] cỏ âm thầm nắng [B7] mưa 
Thoảng cơn gió từ ngàn [Em] xưa
Bao nhiêu buốt [B] lạnh lùa vào tim [Em] con
Đôi [Am] mươi năm tháng mỏi mòn 
Bao vinh nhục [C] cũng chỉ còn hư [B] không 
Cha [Em] nằm giữa cõi mênh [Am] mông 
Trên mồ gió [B] với những tàn ngẩn [Em] ngơ 
Dòng [Am] sông vẫn chảy bơ [G] vơ 
Cõi đời cát [B] bụi mịt mờ cha [Em] ơi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trước mộ cha

Phú Quang
Một mình [Em] con trước mồ [B] cha 
Chiều chưa xuống [Em] đã sương sa ướt [C] đầm 
Cha [Am] nằm một cõi xa [Em] xăm 
Hắt hiu nắm [G] cỏ âm thầm nắng [B7] mưa 
Thoảng cơn gió từ ngàn [Em] xưa
Bao nhiêu buốt [B] lạnh lùa vào tim [Em] con
Đôi [Am] mươi năm tháng mỏi mòn 
Bao vinh nhục [C] cũng chỉ còn hư [B] không 
Cha [Em] nằm giữa cõi mênh [Am] mông 
Trên mồ gió [B] với những tàn ngẩn [Em] ngơ 
Dòng [Am] sông vẫn chảy bơ [G] vơ 
Cõi đời cát [B] bụi mịt mờ cha [Em] ơi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com