highlight chords
[Dm]... Một chiều xưa trăng nước chưa thành [A7] thơ 
[Gm]... Trầm trầm không gian mới rung thành [Dm][Dm]... Vương vất heo may hoa yến mong [A7] chờ 
[A7]... Ôi, tiếng cầm ca thu tới bao [Dm] giờ
[Dm]... Lòng chiều bơ vơ lúc thu vừa [A7] sang
[Gm]... Chập chùng đêm khuya thức ai phòng [Dm] loan 
[Dm]... Một cánh chim rơi trong khúc nhạc [A7] vàng 
[Gm]... Đây đó từng song the hé đợi [Dm] đàn
[E]... Tây hiên Mỵ Nương khi nghe tiếng [A7] ngân hò khoan mơ bóng [Dm] con đò trôi 
[Gm]... Giai nhân cười nép trăng sáng [F] lả lơi, [F] lả lơi bên trời
[Dm] Anh Trương [Dm] Chi 
[F]... Tiếng hát vọng ngàn xưa còn [A7] rung
[F] Anh thương [A7] nhớ
[A7]... Oán trách cuộc từ ly não [Dm] nùng
[Dm] Đò trăng cắm giữa sông [Dm] vắng
[E] Gió đưa câu ca về [A7] đâu 
[E] Nhìn xuống đáy nước sông [Gm] sâu
[A7] Thuyền anh đã chìm [Dm] đâu 
Từng [E] khúc nhạc xa [A7] vời 
Trong đêm [Gm] khuya dìu dặt tiếng tơ [A7] rơi 
Sương [Gm] thu vừa buông xuống 
Bóng [Gm] cây ven bờ xa [A7]... mờ xóa dòng [Dm] sông 
[A] Ai qua [Bb] bến giang đầu tha thiết
[Dm] Nghe sông [C] than mối tình Trương Chi 
[Dm]... Dâng úa trăng khi về [A7] khuya
Bao tiếng [F] ca ru mùa thu [Dm] 
Ngoài [G] song mưa rơi trên bao cung [D] đàn 
Còn [D] nghe như [Em] ai nức [G] nở và [D] than
Trầm [D7] vút tiếng gió vương 
Cùng [Bm] với tiếng nước róc [D7] rách ai có buồn [G] chăng 
Lòng [G] bâng khuâng theo mưa đưa canh [D] tàn 
Về phương xa [Em] ai nức [G] nở và [D] than
Cùng [D7] với tiếng gió vương 
Nhìn [Bm] thấy ngấn nước lấp [D7] lánh in bóng đò [G] xưa
Đò [Dm] ơi! đêm nay dòng sông [A] Thương
Dâng cao mà ai [A7] hát dưới trăng [Dm] ngà 
Ngồi [B] đây ta gõ ván [Gm] thuyền
Ta ca trái đất [E] còn riêng [Gm] ta 
Đàn đêm [Dm] thâu
Trách [Gm] ai khinh nghèo quên nhau [A7]
Đôi lứa bên giang [Dm] đầu 
Người ra [E] đi với cuộc phân [Dm] ly
Đâu bóng [A7] thuyền Trương [Dm] Chi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trương Chi

Văn Cao
[Dm]... Một chiều xưa trăng nước chưa thành [A7] thơ 
[Gm]... Trầm trầm không gian mới rung thành [Dm][Dm]... Vương vất heo may hoa yến mong [A7] chờ 
[A7]... Ôi, tiếng cầm ca thu tới bao [Dm] giờ
[Dm]... Lòng chiều bơ vơ lúc thu vừa [A7] sang
[Gm]... Chập chùng đêm khuya thức ai phòng [Dm] loan 
[Dm]... Một cánh chim rơi trong khúc nhạc [A7] vàng 
[Gm]... Đây đó từng song the hé đợi [Dm] đàn
[E]... Tây hiên Mỵ Nương khi nghe tiếng [A7] ngân hò khoan mơ bóng [Dm] con đò trôi 
[Gm]... Giai nhân cười nép trăng sáng [F] lả lơi, [F] lả lơi bên trời
[Dm] Anh Trương [Dm] Chi 
[F]... Tiếng hát vọng ngàn xưa còn [A7] rung
[F] Anh thương [A7] nhớ
[A7]... Oán trách cuộc từ ly não [Dm] nùng
[Dm] Đò trăng cắm giữa sông [Dm] vắng
[E] Gió đưa câu ca về [A7] đâu 
[E] Nhìn xuống đáy nước sông [Gm] sâu
[A7] Thuyền anh đã chìm [Dm] đâu 
Từng [E] khúc nhạc xa [A7] vời 
Trong đêm [Gm] khuya dìu dặt tiếng tơ [A7] rơi 
Sương [Gm] thu vừa buông xuống 
Bóng [Gm] cây ven bờ xa [A7]... mờ xóa dòng [Dm] sông 
[A] Ai qua [Bb] bến giang đầu tha thiết
[Dm] Nghe sông [C] than mối tình Trương Chi 
[Dm]... Dâng úa trăng khi về [A7] khuya
Bao tiếng [F] ca ru mùa thu [Dm] 
Ngoài [G] song mưa rơi trên bao cung [D] đàn 
Còn [D] nghe như [Em] ai nức [G] nở và [D] than
Trầm [D7] vút tiếng gió vương 
Cùng [Bm] với tiếng nước róc [D7] rách ai có buồn [G] chăng 
Lòng [G] bâng khuâng theo mưa đưa canh [D] tàn 
Về phương xa [Em] ai nức [G] nở và [D] than
Cùng [D7] với tiếng gió vương 
Nhìn [Bm] thấy ngấn nước lấp [D7] lánh in bóng đò [G] xưa
Đò [Dm] ơi! đêm nay dòng sông [A] Thương
Dâng cao mà ai [A7] hát dưới trăng [Dm] ngà 
Ngồi [B] đây ta gõ ván [Gm] thuyền
Ta ca trái đất [E] còn riêng [Gm] ta 
Đàn đêm [Dm] thâu
Trách [Gm] ai khinh nghèo quên nhau [A7]
Đôi lứa bên giang [Dm] đầu 
Người ra [E] đi với cuộc phân [Dm] ly
Đâu bóng [A7] thuyền Trương [Dm] Chi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com