1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trường cũ tình xưa

Cuộn trang

Hôm nay tôi [B7] trở về thăm trường [Em][Am] Nhiều nét đổi [B7] thay tường mái rêu [Em] mờ Bên hiên hằng giờ tìm những bạn [D] xưa May ra có còn đôi [C] đứa Vẫn yên vui sống đời học [B7] trò Bâng khuâng đợi [B7] chờ người sao chẳng [Em] đến [Am] Hỏi lá hỏi [B7] hoa chỉ thấy im [Em] lìm Cây dương đầu trường còn khắc hàng [D] tên Hoa leo phũ phàng giăng [C] kín Tiếng ve [B7] ru nghe gợi buồn [Em] thêm Bạn [B7] cũ xa [Am] rồi Có người về đất buôn [B7] xuôi Năm ba đứa bạt phương [Em] trời Hai thằng chờ đầu quân năm [B7] tới Ve [Am] ơi, hát gì điệu nhạc lâm ly Khóc người biền biệt sơn [B7] khê Cố nhân đi bao giờ mới [Em] về? Hôm nay trở [B7] lại nhiều khuôn mặt [Em] mới [Am] Thầy đó trường đây bạn hữu đâu [Em] rồi Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày [D] thơ Vang trong nỗi niềm nhung [C] nhớ Có ai [B7] đi thương về trường [Em] xưa

Video hướng dẫn