Trường làng tôi

≣≣
1. [C] Trường làng tôi, cây [Em] xanh lá vây quanh
Muôn [G] chim hót vang [A7] lên êm [Dm] đềm
[G] Lên trường [F] tôi con đê bé xinh [Dm] xinh
Len qua đám cây [G7] xanh nhẹ [C] lướt.
2, Trường làng tôi hai [E] gian lá đơn sơ
Che [G] trên miếng sân [A7] vuông mơ [Dm] màng
[G] Trường làng [F] tôi không giây phút tôi [Dm] quên
[G] cách muôn trùng trường [C] ơi.
ĐK: Nơi sống [Em] bao mái [F] đầu xanh [G] màu
[C] Đời tươi như [Em] bao lá [A7] xanh lá [Dm] xanh
[F] Theo tháng [G] ngày sống [Am] vùi miệt [C] mài
Quên tháng [Am] năm ấm [D7] ngôi trường [G] xưa.
[C] Nơi sống [Em] vui bao [F] trẻ nô [G] đùa
[C] Cùng nhau vang [Em] hát khúc [A7] ca vô [Dm]
[F] Cho đến [G] ngày chiến [Am] cuộc lan [C] tràn
Quân Pháp [Am] lên đốt [D7] tan [G] trường [C] tôi.
3. [C] Trường làng tôi nay [Em] không tiếng ê a
Nên [G] không bóng bao [A7] em nô [Dm] đùa
[G] Trường làng [F] tôi không giây phút tôi [Dm] quên
Nơi [G] sống bao kỷ niệm ngày [C] xanh.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)