1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam

Cuộn trang

Tự [Dm] hào dân tộc ta anh hùng Tự hào bốn nghìn năm đấu [F] tranh Đập [Gm] tan bao quân xâm [C] lược Đập [F] tan bao lũ bạo [Dm] ngược Giữ [A] gìn toàn vẹn nước [Dm] non Dù [Dm] rằng chúng ta yêu hoà [Dm] bình Mà kẻ thù buộc ta đấu [F] tranh Đoàn [Gm] kết nam bắc một [C] lòng Thề [F] quyết gian nan không [Dm] lùi Quyết tâm Bảo [A7] vệ biển đảo Quê [Dm] hương Hoàng Sa là của Việt [C] Nam Trường [Gm] Sa là của Việt [F] Nam Quyết [Bb] tâm chung tay bảo vệ biển [A] đảo Hoàng [Am] Sa là của Việt [C] Nam Trường [Gm] Sa là của Việt [F] Nam Dẫu khó [Bb] khăn vẫn không ngăn ta Đấu [A] tranh Bảo vệ toàn [C] vẹn lãnh [F] thổ Việt [Dm] Nam

Video hướng dẫn