1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây - Tạ Quang Thắng & Thùy Chi

Cuộn trang

Cùng mắc [Bm]võng trên rừng Trường [Bm]Sơn Hai đứa [D]ở hai đầu xa [Bm]thẳm Đường ra [Bm]trận mùa này đẹp [D]lắm Trường Sơn [D]Đông nhớ Trường Sơn [Bm]Tây. Trường Sơn [Bm]Tây anh đi Thương [Bm]em thương [Bm]em bên ấy mưa [D/A]nhiều Con đường mà gánh [Bm]gạo Muỗi bay rừng [Em]già cho dài mà tay [Bm]áo Hết rau [Bm]rồi em có lấy măng [Bm]không Còn em [C#dim7]thương bên tây anh mùa [C#dim7]đông nước khe [A]cạn bướm bay lèn [C#dim7]đá Biết lòng [C#dim7]anh say miền đất [F#]lạ là chắc em [A]lo đường chắn bom [Bm]thù. Anh lên [G]xe trời đổ cơn [G]mưa cái gạt [Bm]nước xua đi nỗi [Bm]nhớ Em xuống [G]núi nắng về rực [G]rỡ cái nhành [F#]cây gạt mối riêng [F#]tư Từ nơi [C#dim7]em đưa sang bên nơi [C#dim7]anh những binh [A]đoàn nối nhau ra tiền [C#dim7]tuyến Như tình [C#dim7]yêu nối lời vô [F#]tận là Đông Trường [A]Sơn nối Tây Trường [Bm]Sơn.

Video hướng dẫn