1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây - Tạ Quang Thắng Ft. Thùy Chi

Cuộn trang

Cùng mắc [Am7] võng, trên đường trường [Dadd9/A] sơn 
Hai đứa [Cadd9] ở, hai đầu xa [Am7] thẳm [Dadd9/A] 
Đường ra [Dadd9/A] trận, mùa [B13] nay đẹp [F#/C] lắm 
Trường sơn [Cmaj7] đông nhớ [B6] trường sơn [Am7] tây [Dadd9/A]  
Trường sơn [Dadd9/A] tây anh [Fmaj7] đi, thương [F6maj7] em 
Thương [F6maj7] em bên ấy mưa [Cmaj7] nhiều Con [B6] đường mà gánh [Am7] gạo 
Muỗi bay rừng [Dm] già, cho dài tay [Am7] áo 
Hết rau [Am7] rồi em có lấy măng [Am7] không? 
Còn em [G6add9] thương bên tay anh mùa [G6] đông 
Nước khe [Cmaj7] cạn bướm [Dsus2] lèn [E] đá 
Biết lòng [B7/Eb] anh say miền đất [B7] lạ 
Là chắc em [Cmaj7] lo đường [B6] chắn bom [Am7] thù [Dadd9/A]  
Anh lên [Dm] xe trời đổ cơn [Dm] mưa, cái gạt [Dm6] nước xua đi nỗi [Dm6] nhớ 
Em xuống [Cmaj7] núi nắng về rực [B6] rỡ, cái nhành cây [Bb] gạt mối riêng [Am7][Dadd9/A] 
Từ nơi [G6add9] em đưa sang bên nơi [G6] anh 
Những binh [Cmaj7] đoàn nối [Dsus2] nhau [E] ra tiền [E] tuyến 
Như tình [B7/Eb] nối lời vô [B7] tận 
Là đông trường [Cmaj7] sơn nối [B6] tây trường [Am7] sơn [Dadd9/A]

Video hướng dẫn