Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây

≣≣
Cùng mắc [Am] võng trên rừng Trường Sơn
Hai đứa [C] ở hai đầu xa [Am] thẳm
Đường ra [Em] trận mùa này đẹp [G] lắm
Trường Sơn [Dm] Đông nhớ Trường Sơn [Am] Tây [Dm]-[Am]
Trường Sơn [Am] Tây anh đi
Thương em thương em bên ấy mưa [C] nhiều
Con đường là gánh [Am] gạo
Muỗi bay rừng [Dm] già cho dài mà tay [Am] áo
Hết rau [Am] rồi em có lấy măng [C] không?
Còn em [Em] thương bên Tây anh mùa [G] Đông
Nước khe [Em] cạn bướm bay lèn [G] đá
Biết lòng anh say miền đất [Em] lạ
Là chắc em lo đường chắn bom [Am] thù
Anh lên [F] xe trời đổ cơn mưa
Cái gạt nước xua tan nỗi [Am] nhớ
Em xuống [F] núi nắng về rực [Em] rỡ
Cái nhành cây gạt mối riêng [E7]
Từ nơi [G] em đưa sang bên nơi anh
Những binh đoàn nối nhau ra tiền [Em] tuyến
Như tình [G] yêu nối lời vô [Em] tận
Là Đông Trường [G] Sơn nối [Em] Tây Trường [Am] Sơn
Danh sách hợp âm (Click để tắt)