Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây

Cuộn trang

Cùng mắc [Am] võng trên rừng Trường Sơn Hai đứa [C] ở hai đầu xa [Am] thẳm Đường ra [Em] trận mùa này đẹp [G] lắm Trường Sơn [Dm] Đông nhớ Trường Sơn [Am] Tây [Dm]-[Am] Trường Sơn [Am] Tây anh đi Thương em thương em bên ấy mưa [C] nhiều Con đường là gánh [Am] gạo Muỗi bay rừng [Dm] già cho dài mà tay [Am] áo Hết rau [Am] rồi em có lấy măng [C] không? Còn em [Em] thương bên Tây anh mùa [G] Đông Nước khe [Em] cạn bướm bay lèn [G] đá Biết lòng anh say miền đất [Em] lạ Là chắc em lo đường chắn bom [Am] thù Anh lên [F] xe trời đổ cơn mưa Cái gạt nước xua tan nỗi [Am] nhớ Em xuống [F] núi nắng về rực [Em] rỡ Cái nhành cây gạt mối riêng [E7] tư Từ nơi [G] em đưa sang bên nơi anh Những binh đoàn nối nhau ra tiền [Em] tuyến Như tình [G] yêu nối lời vô [Em] tận Là Đông Trường [G] Sơn nối [Em] Tây Trường [Am] Sơn