highlight chords
Cùng mắc [Am] võng trên rừng Trường Sơn 
Hai đứa [C] ở hai đầu xa [Am] thẳm 
Đường ra [Em] trận mùa này đẹp [G] lắm 
Trường Sơn [Dm] Đông nhớ Trường Sơn [Am] Tây [Dm]-[Am] 
Trường Sơn [Am] Tây anh đi
Thương em thương em bên ấy mưa [C] nhiều 
Con đường là gánh [Am] gạo
Muỗi bay rừng [Dm] già cho dài mà tay [Am] áo 
Hết rau [Am] rồi em có lấy măng [C] không?
Còn em [Em] thương bên Tây anh mùa [G] Đông
Nước khe [Em] cạn bướm bay lèn [G] đá 
Biết lòng anh say miền đất [Em] lạ
Là chắc em lo đường chắn bom [Am] thù
Anh lên [F] xe trời đổ cơn mưa
Cái gạt nước xua tan nỗi [Am] nhớ
Em xuống [F] núi nắng về rực [Em] rỡ 
Cái nhành cây gạt mối riêng [E7] tư
Từ nơi [G] em đưa sang bên nơi anh 
Những binh đoàn nối nhau ra tiền [Em] tuyến 
Như tình [G] yêu nối lời vô [Em] tận 
Là Đông Trường [G] Sơn nối [Em] Tây Trường [Am] Sơn
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây

Hoàng Hiệp , Phạm Tiến Duật
Cùng mắc [Am] võng trên rừng Trường Sơn 
Hai đứa [C] ở hai đầu xa [Am] thẳm 
Đường ra [Em] trận mùa này đẹp [G] lắm 
Trường Sơn [Dm] Đông nhớ Trường Sơn [Am] Tây [Dm]-[Am] 
Trường Sơn [Am] Tây anh đi
Thương em thương em bên ấy mưa [C] nhiều 
Con đường là gánh [Am] gạo
Muỗi bay rừng [Dm] già cho dài mà tay [Am] áo 
Hết rau [Am] rồi em có lấy măng [C] không?
Còn em [Em] thương bên Tây anh mùa [G] Đông
Nước khe [Em] cạn bướm bay lèn [G] đá 
Biết lòng anh say miền đất [Em] lạ
Là chắc em lo đường chắn bom [Am] thù
Anh lên [F] xe trời đổ cơn mưa
Cái gạt nước xua tan nỗi [Am] nhớ
Em xuống [F] núi nắng về rực [Em] rỡ 
Cái nhành cây gạt mối riêng [E7] tư
Từ nơi [G] em đưa sang bên nơi anh 
Những binh đoàn nối nhau ra tiền [Em] tuyến 
Như tình [G] yêu nối lời vô [Em] tận 
Là Đông Trường [G] Sơn nối [Em] Tây Trường [Am] Sơn

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com