highlight chords
Truyện kể [Em]rằng Hoàng Sa Trường Sa.
Là anh em [Am]song sinh một nhà.
Lạc Long Quân[D] năm mươi con xuống biển.
Mẹ Âu Cơ [Am]năm mươi con lên rừng.[em]
Truyện kể rằng [Em]Hoàng Sa Trường Sa. Là anh em[Am] song sinh một nhà.
Việt Nam ơi[D] mấy ngàn năm lịch sử.
Giữ nước dựng xây[Bm] danh xứng[Am] Tiên Rồng.
Chorus
Một ngày kia[G] bọn Ngoại Bang đưa quân vào cướp[C] nước.
Hoàng Sa thay cha[Am] chinh chiến[D] miền biển xa[G].
Triệu triệu trái tim[Am], vững niềm tin bảo tồn Đất mẹ[Bm].
Nước mắt Hoàng Sa tràn đầy[D] Biển Đông.[G]
Bên kia, Trường Sa người[G] anh hai kiên cường giữ nước[C].
Tay kiếm hiên ngang[Am] giữ biển trời [D]Quê hương[G].
Việt Nam ơi[Am] Máu và Hoa nhuộm hồng Đất mẹ [Bm].
Tiếp bước cha ông danh[Am] xứng con Lạc cháu Hồng[Em].
Truyện kể rằng Hoàng Sa Trường Sa.
Là anh em song sinh một nhà.
Việt Nam ơi mấy ngàn năm lịch sử.
Giữ nước dựng xây danh xứng Tiên Rồng.
Truyện kể rằng Hoàng Sa Trường Sa.
Là anh em song sinh một nhà.
Vẫn vững niềm tin[D] là con Đất Việt, chân lý ngàn năm[Bm] sáng mãi muôn đời.[Em]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Truyền Thuyết Hoàng Sa Trường Sa

Công Quế
Truyện kể [Em]rằng Hoàng Sa Trường Sa.
Là anh em [Am]song sinh một nhà.
Lạc Long Quân[D] năm mươi con xuống biển.
Mẹ Âu Cơ [Am]năm mươi con lên rừng.[em]
Truyện kể rằng [Em]Hoàng Sa Trường Sa. Là anh em[Am] song sinh một nhà.
Việt Nam ơi[D] mấy ngàn năm lịch sử.
Giữ nước dựng xây[Bm] danh xứng[Am] Tiên Rồng.
Chorus
Một ngày kia[G] bọn Ngoại Bang đưa quân vào cướp[C] nước.
Hoàng Sa thay cha[Am] chinh chiến[D] miền biển xa[G].
Triệu triệu trái tim[Am], vững niềm tin bảo tồn Đất mẹ[Bm].
Nước mắt Hoàng Sa tràn đầy[D] Biển Đông.[G]
Bên kia, Trường Sa người[G] anh hai kiên cường giữ nước[C].
Tay kiếm hiên ngang[Am] giữ biển trời [D]Quê hương[G].
Việt Nam ơi[Am] Máu và Hoa nhuộm hồng Đất mẹ [Bm].
Tiếp bước cha ông danh[Am] xứng con Lạc cháu Hồng[Em].
Truyện kể rằng Hoàng Sa Trường Sa.
Là anh em song sinh một nhà.
Việt Nam ơi mấy ngàn năm lịch sử.
Giữ nước dựng xây danh xứng Tiên Rồng.
Truyện kể rằng Hoàng Sa Trường Sa.
Là anh em song sinh một nhà.
Vẫn vững niềm tin[D] là con Đất Việt, chân lý ngàn năm[Bm] sáng mãi muôn đời.[Em]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com