1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Từ bây giờ cho đến ngàn thu

Lm. Oanh Sông Lam
Nguồn: thanhcavietnam.net