1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Từ giã em

Cuộn trang

1. Từ giã [B] em, một chuyến [C] xe tiễn [E7] đưa lần cuối [Am] cùng Từ giã [D] em, một sớm [G] mai với giọt buồn tê [B7] tái Người đến [B] đây, rồi vẫy [C] tay [E7] cách xa đời sống [Am] này Mặc thế [D] gian còn lắng [G] nghe những [B7] dòng lệ si [Em] mê. ĐK: Về đâu em [Em] hỡi, một chiều dứt đi cuộc [Am] vui [D] Còn đâu em [G] hỡi một [B7] thời xuyến xao hồn [Em] tôi Chiều nay qua [Em] phố, ngậm ngùi bước chân lẻ [Am] loi Về đâu em [B7] hỡi, sao cho lòng tôi rối [Em] bời. 2. Từ giã [B] em, còn biết [C] không có [E7] riêng tôi âm [Am] thầm Từng dấu [D] yêu thời đã [G] qua vẫn rộn ràng trong trí [B7] nhớ Hạnh phúc [B] ơi lạc bóng [C] mây có [E7] ta đây vẫn [Am] chờ Tìm dáng [D] xưa nào thấy [G] đâu tiếng [B7] vọng buồn đêm [Em] sâu.

Video hướng dẫn