1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Từ giã kinh kỳ

lời Hồ Đình Phương - nhạc Châu Kỳ
Nguồn: saigonocean.com