1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng
Hôm nay Lazada có gì HOT?

Từ giã kinh kỳ

lời Hồ Đình Phương - nhạc Châu Kỳ

Nguồn: saigonocean.com