1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tự hào Tổ quốc Việt Nam

Cuộn trang

Ơi sông [Gm] Hồng, quê hương ta bốn ngàn năm Tổ [Eb] quốc bao [Bb] giờ đẹp thế này [F] chăng Chưa [Dm] đâu! Và ngay [Gm] cả trong những ngày đẹp nhất [F] Khi Nguyễn [Cm] Trãi làm [F] thơ và đánh [Bb] giặc Nguyễn Du viết [Gm] Kiều, đất [Eb] nước hóa thành [Dm] văn [Cm] Khi Nguyễn Huệ cưới voi ngoài cửa [Bb] Bắc Hưng Đạo diệt [Dm] quân Nguyên trên sóng Bạch [Gm] Đằng Chuyển sang [Bb] ----- [Bb] Ôi, những ngày ta sống [Dm] đây Là những [Gm] ngày đẹp hơn tất cả Dù mai [Bb] sau đời trăm vạn lần [F] hơn Trái cây [Cm] rơi vào áo [Gm] người ngâm quả Đường nhân [F] loại đi qua bóng lá xanh [Bb] rờn Không [Bb] ai có thể ngủ [Dm] yên trong đợi [Bb] chờ Buổi thủy [Gm] triều vẫy gọi những vầng [F] trăng Mỗi dẻ [Bb] lúa đều muốn [F] thêm nhiều [Eb] hạt Gỗ trăm [F] cây đều muốn hóa nên [Gm] trầm Mỗi dẻ [Bb] lúa đều muốn [F] thêm nhiều [Eb] hạt Gỗ trăm [F] cây đều muốn hóa nên [Bb] trầm Chuyển sang [Bm] ----- Một áng mây [D] bay địa đầu Lũng [G] Cú Một ngấn phù [Bm] sa đất mũi Cà [D] Mau Một ngọn gió [G] nhỏ Trường Sa sóng [Am] vỗ [F#m] Một cánh hoa [Bm] rừng trên đỉnh Trường [F#] Sơn Một tiếng [G] cồng thao thức Tây [E] Nguyên Câu quan [Bm] hò khi hẹn về Kinh [D7] Bắc Ôi hai tiếng thiêng liêng Tổ [G] quốc Bắt đầu [F#] từ nơi ta đứng [Bm] đây [Bm] Bắt đầu mặt trời lên, bắt đầu trăng gác [D] núi Bắt đầu từ lời [E] ru, bắt đầu từ tiếng [G] gọi Mẹ Âu Cơ sinh [F#] những đứa con xuống biển lên [Bm] rừng [Bm] Tổ quốc, vươn vai Thánh [D] Gióng Dẹp giặc [A] xong tre đằng [G] ngà lại [F#] mọc Tổ [G] quốc, rợp ngàn cây [Em] xanh Sáng ngời tình [F#m] thương và lẽ [Bm] phải Tổ [B] quốc, từ mùa thu ấy Bay lên [F#] theo tiếng nói Bác [B] Hồ Bao người con ra [A] đi, hôn [F#m] lên lá cờ Tổ [Bm] quốc [G] Bao người con ra [C] đi, hôn [B] lên lá cờ Tổ quốc Sao vàng bay trong [F#] dáng đứng tiên [B] rồng

Video hướng dẫn