highlight chords
Ơi sông [Gm] Hồng, quê hương ta bốn ngàn năm 
Tổ [Eb] quốc bao [Bb] giờ đẹp thế này [F] chăng 
Chưa [Dm] đâu! Và ngay [Gm] cả trong những ngày đẹp nhất 
[F] Khi Nguyễn [Cm] Trãi làm [F] thơ và đánh [Bb] giặc
Nguyễn Du viết [Gm] Kiều, đất [Eb] nước hóa thành [Dm] văn 
[Cm] Khi Nguyễn Huệ cưới voi ngoài cửa [Bb] Bắc 
Hưng Đạo diệt [Dm] quân Nguyên trên sóng Bạch [Gm] Đằng 

Chuyển sang [Bb] -----

[Bb] Ôi, những ngày ta sống [Dm] đây
Là những [Gm] ngày đẹp hơn tất cả 
Dù mai [Bb] sau đời trăm vạn lần [F] hơn 
Trái cây [Cm] rơi vào áo [Gm] người ngâm quả 
Đường nhân [F] loại đi qua bóng lá xanh [Bb] rờn 

Không [Bb] ai có thể ngủ [Dm] yên trong đợi [Bb] chờ 
Buổi thủy [Gm] triều vẫy gọi những vầng [F] trăng 
Mỗi dẻ [Bb] lúa đều muốn [F] thêm nhiều [Eb] hạt 
Gỗ trăm [F] cây đều muốn hóa nên [Gm] trầm 
Mỗi dẻ [Bb] lúa đều muốn [F] thêm nhiều [Eb] hạt 
Gỗ trăm [F] cây đều muốn hóa nên [Bb] trầm 

Chuyển sang [Bm] -----

Một áng mây [D] bay địa đầu Lũng [G] Cú 
Một ngấn phù [Bm] sa đất mũi Cà [D] Mau 
Một ngọn gió [G] nhỏ Trường Sa sóng [Am] vỗ 
[F#m] Một cánh hoa [Bm] rừng trên đỉnh Trường [F#] Sơn 

Một tiếng [G] cồng thao thức Tây [E] Nguyên 
Câu quan [Bm] hò khi hẹn về Kinh [D7] Bắc 
Ôi hai tiếng thiêng liêng Tổ [G] quốc 
Bắt đầu [F#] từ nơi ta đứng [Bm] đây 

[Bm] Bắt đầu mặt trời lên, bắt đầu trăng gác [D] núi 
Bắt đầu từ lời [E] ru, bắt đầu từ tiếng [G] gọi 
Mẹ Âu Cơ sinh [F#] những đứa con xuống biển lên [Bm] rừng 

[Bm] Tổ quốc, vươn vai Thánh [D] Gióng
Dẹp giặc [A] xong tre đằng [G] ngà lại [F#] mọc 
Tổ [G] quốc, rợp ngàn cây [Em] xanh
Sáng ngời tình [F#m] thương và lẽ [Bm] phải 
Tổ [B] quốc, từ mùa thu ấy
Bay lên [F#] theo tiếng nói Bác [B] Hồ 

Bao người con ra [A] đi, hôn [F#m] lên lá cờ Tổ [Bm] quốc 
[G] Bao người con ra [C] đi, hôn [B] lên lá cờ Tổ quốc 
Sao vàng bay trong [F#] dáng đứng tiên [B] rồng
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tự hào Tổ quốc Việt Nam

Hồ Hoàng
Ơi sông [Gm] Hồng, quê hương ta bốn ngàn năm 
Tổ [Eb] quốc bao [Bb] giờ đẹp thế này [F] chăng 
Chưa [Dm] đâu! Và ngay [Gm] cả trong những ngày đẹp nhất 
[F] Khi Nguyễn [Cm] Trãi làm [F] thơ và đánh [Bb] giặc
Nguyễn Du viết [Gm] Kiều, đất [Eb] nước hóa thành [Dm] văn 
[Cm] Khi Nguyễn Huệ cưới voi ngoài cửa [Bb] Bắc 
Hưng Đạo diệt [Dm] quân Nguyên trên sóng Bạch [Gm] Đằng 

Chuyển sang [Bb] -----

[Bb] Ôi, những ngày ta sống [Dm] đây
Là những [Gm] ngày đẹp hơn tất cả 
Dù mai [Bb] sau đời trăm vạn lần [F] hơn 
Trái cây [Cm] rơi vào áo [Gm] người ngâm quả 
Đường nhân [F] loại đi qua bóng lá xanh [Bb] rờn 

Không [Bb] ai có thể ngủ [Dm] yên trong đợi [Bb] chờ 
Buổi thủy [Gm] triều vẫy gọi những vầng [F] trăng 
Mỗi dẻ [Bb] lúa đều muốn [F] thêm nhiều [Eb] hạt 
Gỗ trăm [F] cây đều muốn hóa nên [Gm] trầm 
Mỗi dẻ [Bb] lúa đều muốn [F] thêm nhiều [Eb] hạt 
Gỗ trăm [F] cây đều muốn hóa nên [Bb] trầm 

Chuyển sang [Bm] -----

Một áng mây [D] bay địa đầu Lũng [G] Cú 
Một ngấn phù [Bm] sa đất mũi Cà [D] Mau 
Một ngọn gió [G] nhỏ Trường Sa sóng [Am] vỗ 
[F#m] Một cánh hoa [Bm] rừng trên đỉnh Trường [F#] Sơn 

Một tiếng [G] cồng thao thức Tây [E] Nguyên 
Câu quan [Bm] hò khi hẹn về Kinh [D7] Bắc 
Ôi hai tiếng thiêng liêng Tổ [G] quốc 
Bắt đầu [F#] từ nơi ta đứng [Bm] đây 

[Bm] Bắt đầu mặt trời lên, bắt đầu trăng gác [D] núi 
Bắt đầu từ lời [E] ru, bắt đầu từ tiếng [G] gọi 
Mẹ Âu Cơ sinh [F#] những đứa con xuống biển lên [Bm] rừng 

[Bm] Tổ quốc, vươn vai Thánh [D] Gióng
Dẹp giặc [A] xong tre đằng [G] ngà lại [F#] mọc 
Tổ [G] quốc, rợp ngàn cây [Em] xanh
Sáng ngời tình [F#m] thương và lẽ [Bm] phải 
Tổ [B] quốc, từ mùa thu ấy
Bay lên [F#] theo tiếng nói Bác [B] Hồ 

Bao người con ra [A] đi, hôn [F#m] lên lá cờ Tổ [Bm] quốc 
[G] Bao người con ra [C] đi, hôn [B] lên lá cờ Tổ quốc 
Sao vàng bay trong [F#] dáng đứng tiên [B] rồng

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn