Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tự khúc mùa đông

Cuộn trang

Ngỡ như đêm mùa [Em] đông thoáng [D] nghe gió [Em] lạnh Ngỡ như trong vòng [C] tay mãi [D] không cách [G] xa Có hay chăng tình [C] ai với [Bm] ai trễ [Em] hẹn Đám lá khô theo [C] gió xa [Bm] xăm mùa [Em] đông. Đã như chim trời [Em] bay với [D] bao ước [Em] vọng Đã như quên lời [C] ru tháng [D] năm dấu [G] yêu Những đêm sao lặng [C] im với [Bm] tôi khóc [Em] thầm Nếu như em còn [C] đây thấu [Bm] chăng tình [Em] tôi. [Em] Mong manh bao nhớ [D] nhung tình yêu héo [C] mòn [Em] Liêu xiêu con phố [Bm] quen còn [Em] đó [Em] Ai trông ai ngóng [D] ai dường như xác [C][G] Mang trong tim nỗi [Bm] đau ngút [Em] ngàn. [Em] Đêm đêm luôn có [D] tôi ngồi đây với [C] trời [Em] Đang trông theo gót [Bm] xưa mòn [Em] lối [Em] Đôi chim bay có [D] nhau nhìn tôi rất [C] buồn [G] Thương thân tôi lẻ [Bm] loi rã [Em] rời.