1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Từ nay kết đôi

Trương Thế Bạch

Nguồn: thanhcavietnam.net