1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Từ ngày tình bỏ ta đi

Cuộn trang

[Am] Từng cơn đau buốt [C] nhói Ba năm [Em] rồi cô đơn tiếp [G] nối Anh khơi [C] nhớ ngày đầu quen [Am] nhau Thư dăm [G] lá rồi mình yêu [Em7] nhau Đôi môi [Am] ấm nóng bỏng tình [G] sâu hứa hẹn dài [E7] lâu Cớ sao [Am] em cớ sao [G] em đam mê [E7] nào, dứt tình bỏ [Am] nhau [E7] [Am] Người anh yêu dấu [C] hỡi Không gian [Em] nào anh đang đắm [G] đuối Đan tay [C] đốt kỷ niệm chung [Am] đôi Theo cơn [G] lốc loạn cuồng chơi [Em7] vơi Cơn mê [Am] dứt phấn nhạt màu [G] phai sắc chẳng còn [E7] tươi Sống buông [Am] trôi chết đơn [Em] côi đưa em [E7] về, chắc chỉ mình [Am] tôi [Dm] [Am] Bao nhiêu [C] đêm bấy [F] nhiêu thao thức [C] tình Bao nhiêu [Am] đêm bấy [Dm] nhiêu mơ thấy [Am] mình Tình chẳng [C] duyên nên tình đành [Am] lỡ Tình chẳng [C] quên nên tình càng [Am] nhớ Em [C6] quên tôi nhớ suốt [Em] đời Ba năm [E7] trời vò nát tim [Am] tôi [Dm] [Am] [Am] Ngày yêu nhau đăm [C] đuối Quên sao [Em] được câu em vẫn [G] nói Yêu anh [C] lắm chỉ mình anh [Am] thôi Cho anh [G] tất cả đời xuân [Em7] tươi Em yêu [Am] hỡi nát cuộc đời [G] tôi những lời đầu [E7] môi Biết không [Am] em đếm không [Em] em ba năm [E7] trời, nhớ mình chẳng [Am] nguôi.

Video hướng dẫn