1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Từ thuở yêu em

Cuộn trang

Từ thuở chưa quen [C] em Trăng rơi đầy gối [Am] mộng Chú Cuội về ru [Dm] võng Hằng Nga ngủ quanh [G] thềm Hằng Nga ngủ ngoài [Dm] hiên [G] Từ thuở anh quen [C] em Ôi ánh trăng nhiệm [Am] mầu Ghen tình ta trăng [F] khuyết Ghen tình ta trăng [G] khuyết Nữa trăng sầu mất [C] nhau Từ thuở anh theo [C] em Từ thuở anh hôn [Am7] em Trăng ghen và trăng [F] nhớ Mưa về trăng chẳng [Dm] ghé Nắng lên trăng buông [G] rèm Trăng trùm mây cả [Dm] đêm [G] Từ thuở anh thương [C] em Từ thuở anh yêu [Am7] em Trăng giận treo đầu [F] núi Nghiêng mình soi dòng [Dm] suối Nhớ thương trăng đi [G] tìm Trăng buồn trăng không [C] theo. Từ thuở anh yêu [C] em [Am7] Từ thuở anh yêu [C] em.

Video hướng dẫn