1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Từ tiếng hát tiếp nối

Cuộn trang

[A7] Khi em cất tiếng hát [Dm] lên Ta nghe [F] trái tim ta rực [Dm] nóng Lòng chợt [Bb] đau từng nỗi hoài [A7] mong Chuyện buồn [Dm] vui chia ly trùng [A7] phùng Khi em cất tiếng [Dm] hát lên Đàn năm [Bb] xưa vang khúc hát tình [C] ca Lời yêu đương nghe vẫn xa [F] quá xa Từ bên [A7] kia nghe hình bóng quê [Dm] nhà Em vẫn [Bb] hát cùng ta [A7] tình yêu thiết [Dm] tha [G] Tình đang đắp [C] xây bỗng chia [A7] xa sau đêm phong ba [Dm] Em vẫn [Em] hát cùng ta [A7] tiếp nối giọng [Dm] ca Hát lên dùm [A7] ta tình yêu thiết [Dm] tha [A7] Khi em cất tiếng hát [Dm] lên Em đâu [F] biết em đang đợi [Dm] khóc Cuộc tình [Bb] ta bên kia đại [A7] dương Từ bao [Dm] năm ngăn chia đôi [A7] đường Khi em cất tiếng [Dm] hát lên Thèm hư [Bb] danh quên bước hẹn [C] xưa Tình mỏng mang ai múa theo [F] nắng mưa Lời chia [A7] tay chìm lắng bao [Dm] mùa Khi em cất tiếng hát [Dm] lên Em sẽ [F] biết sao chim lại [Dm] hót Đời cỏ [Bb] cây hạnh phúc là [A7] hoa Và nụ [Dm] hôn cho em mặn [A7] mà Khi em cất tiếng hát [Dm] lên Nhà trong [Bb] thôn vang tiếng mẹ [C] ru Tình bao la trong chiếc nôi [F] ấu thơ Là thiên [A7] thu từ cõi mong [Dm] chờ Em vẫn [Bb] hát cùng ta [A7] một trời nhớ [Dm] nhung [G] Kỷ niệm thiết [C] tha níu đôi [A7] chân khi em ra đi [Dm] Em vẫn [Em] hát cùng ta [A7] tiếp nối giọng [Dm] ca Hát lên dùm [A7] ta một trời nhớ [Dm] nhung [A7] Khi em cất tiếng hát [Dm] lên Ta nghe [F] giữa miên mang cuộc [Dm] sống Đời sầu [Bb] héo tiếp nối đời [A7] vui Dù quê [Dm] ta hay nơi quê [A7] người Khi em cất tiếng hát [Dm] lên Lời dân [Bb] ca lai láng tình [C] quê Đời phiêu du đôi lúc ta lắng [F] nghe Bàn chân [A7] đi, lòng vẫn mong [Dm] về Em vẫn [Bb] hát cùng ta [A7] tiếp nối giọng [Dm] ca Hát lên dùm [A7] ta tình yêu thiết [Dm] tha Em vẫn [Bb] hát cùng ta [A7] tiếp nối giọng [Dm] ca Hát lên dùm [A7] ta giữa quê người một trời nhớ [Dm] nhung

Video hướng dẫn